DPU

Aarhus Universitets segl

En praksisnær vending i skolepsykologien? Udforskning af betingelser for samarbejde mellem skolen og PPR

Ph.d.-forsvar ved Christoffer Granhøj Borring cand.pæd. i pædagogisk psykologi.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 1. marts 2024,  kl. 14:00 - 17:00

Sted

Lokale D169, bygning D, nr. 7220, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Torill Moen, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
  • Lektor Thomas Szulevicz, Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet
  • Lektor Anne Morin, DPU, Aarhus Universitet (forperson)

Hovedvejleder:

  • Lektor Dorte Kousholt, DPU, Aarhus Universitet

Medvejleder:

  • Docent Tilde Lykke Mardahl-Hansen, UCL, Odense

Forsvaret ledes af lektor Louise Bøttcher, DPU, Aarhus Universitet

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning A, lokale 307e, sekretariatet