DPU

Aarhus Universitets segl

Åben konference: Bæredygtig resiliens hos børn og unge

Counseling Children, Youth and Families with Complex Needs: An Ecological Approach to Nurturing Resilience across Cultures and Contexts. Åben konference med den internationalt anerkendte resiliensforsker Michael Ungar

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 24. april 2014,  kl. 09:00 - 12:00

Sted

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Festsalen (A220), Tuborgvej 164, 2400 København NV

I Danmark trives en eget stor del af børn og unge, men der er stadig 15-20 procent af de unge, som ikke trives. Der er ligeledes stadig børn, der er udsatte pga. af en række risikofaktorer i deres opvækstmiljø. Resiliensforskningen har klar og solid underbygget viden om, hvorledes der kan skabes mere trivsel hos disse udsatte grupper. Derfor er denne viden vigtig for såvel praktikere og forskere som planlæggere og beslutningstagere, der søger at skabe gode og udviklingsfremmende opvækst- og livsmiljøer for børn og unge – med henblik på at disse børn og unge kan nå deres mål i livet på trods af modgang og risikofaktorer.

Michael Ungar er en af de mest kendte og anerkendte resiliensforskere internationalt i dag. Han vil ved konferencen tale om hvordan der skabes bæredygtig resiliens blandt børn og unge på baggrund af den solide evidensbaserede viden, som han har udviklet om dette gennem forskning i Canada samt i otte forskellige lande globalt.

Michael Ungar har bidraget grundlæggende til teorien om læring af resiliens hos børn og unge og hans teori om resiliens som navigation og forhandling er internationalt accepteret og anerkendt. Han er forfatter til en lang række artikler og bøger om resiliens samt redaktør af antologier om resiliens. Hans forskningscenter er i Canada og ud over forskningen vedrørende resiliens hos børn og unge i Canada omfatter hans forskning et stort, sammenlignende projekt med deltagelse af otte forskellige lande vedrørende generelle og lokale forhold i resiliens. Michael Ungars forskning er solidt evidensbaseret gennem anvendelse af mixed designs, inklusive innovative kvalitative metoder.

Læs mere om Michael Ungars forskning her

Konferencen henvender sig til alle interesserede indenfor området: Studerende, psykologer, familieterapeuter, forskere, kriminalforsorgen, SPP, Folkeskoler, medarbejdere fra sikrede ungdomsinstitutioner.

Program

9.00 – 10.30
Dr. Michael Ungar, Dalhousie University,Halifax, Canada: Sustainable resilience in children and young people  research & practice

10.30 – 10.55
Coffee/ teabreak

10.55 – 11.15  
Peter Berliner, professor, Department of Education, Aarhus University: Present and future resilience promoting programmes for children and young people in Denmark – reflections on the application of Dr. Michael Ungar’s theory

11.15 – 11.50
Questions from plenary to Dr. Michael Ungar & Peter Berliner

11.50 – 12.00
Concluding remarks and closing of the conference  

Pris og tilmelding

  • Deltagelse koster 575,- kr.
  • Nedsat pris for studerende 125,-

Tilmeld dig her