Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valgfag på DPU's Masteruddannelser

Valgfag på DPU Master

Et valgfag er et kort forløb (5 ECTS), som du kan tage som et selvstændigt efteruddannelsesforløb. Det kan give dig indsigt i et aktuelt emne - og måske også være en mulighed for at prøve af, om en masteruddannelse er noget for dig.

På de fleste af DPU's masteruddannelser er der valgfag på modul 2 og 3 og valgfagene kan også indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb. Du skal altid søge optagelse på valgfagene forud for det semester, hvor du skal følge dem.

Valgfag med ledige pladser i efteråret 2021

Karrierevejledning til arbejdsmarkedet

Dette valgfag er der for dig, der har interesse i arbejdsmarkedet og vejledning af voksne. Undervisningen giver dig et nyt fagligt netværk, og du får indsigt i den nyeste forskningsbaserede viden inden for vejledningsfeltet.

Vi vil i undervisningen arbejde med forskellige forståelser af arbejdsmarkedet og af karriere og vejledning. Vi anskuer arbejdsmarkedet fra 3 perspektiver:

 • Arbejdsmarkedets aktører - arbejdstagerne
 • Arbejdsmarkedets arkitekter - de, der tilrettelægger forskellige støttefunktioner for aktører på arbejdsmarkedet
 • Arbejdsmarkedets støttepersoner - voksenundervisere, HR, uddannelsesledere, vejledere, coaches m.fl., som støtter voksne (og unge voksne) i deres bevægelser på arbejdsmarkedet og i overgange fra uddannelse til arbejdsmarked. 

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i vejledning

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår virtuelt.

Der er undervisning 4., 6., 7. og 10  maj. Alle dage kl. 9 - 15.

OBS: datoerne er opdateret 26.10.20

EFTERÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår virtuelt i ugerne 40, 41 og 46.
Der er undervisning d. 4. oktober, 12.-13. oktober og 15. november. Alle dage kl. 9 - 14.  
OBS! Datoer opdateret 10.5.21.


Hør professor MSO Rie Thomsen fortælle om valgfaget

Profession, professionalisme og professionel dømmekraft

Valgfaget er for dig, der gerne vil blive en bedre leder af fagprofessionelle. I undervisningen undersøger vi sammen betydningen af profession, dømmekraft og ledelse af fagprofessionelle.

Der er stort fokus på professioner i dag: Hvad vil det sige at være fagprofessionel fx lærer, velfærdsmedarbejder, pædagog mv.? Hvad kendetegner en professionel i modsætning til en amatør? Hvordan er rammebetingelserne for fagprofessionelle i en moderne og politisk kontekst, hvor mange taler om ’deprofessionalisering’? Hvorfor har vi brug for fagprofessionelle?

Svaret på det sidste spørgsmål er nok, at fagprofessionelle kan udøve dømmekraft. Der er brug for de fagprofessionelle i en verden, der bliver mere og mere kompleks. Hverken læger, sygeplejersker, lærere eller pædagoger kan agere ud fra en manual, dertil er problemerne for mange og for komplekse.   

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i uddannelsesledelse

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår på DPU i København.

Der er undervisning i ugerne 15, 16 og 17:  
Den 15., 22. og 29. april. Alle dage kl. 10 - 16.

EFTERÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår på DPU i København i uge 41, 45, 46 og 49:  

d. 15. oktober kl. 10-15
d. 12. november  kl. 10-15
d. 19. november kl. 10-15
d. 10. december Kl. 10-13


Hør professor Lars Qvortrup fortælle om valgfaget

Trivsel og trivselsfremme

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til at arbejde med trivsel og trivselsfremme i uddannelser og andre steder, hvor der arbejdes med trivsel og læring, herunder i læringsfællesskaber på arbejdspladser.

Der sættes fokus på forskellige forståelser af trivsel, og på hvilken betydning disse kan have for trivselsfremmende udviklingstiltag i praksis, samt på forskellige betingelser for at arbejde med trivselsproblemstillinger i praksis.

Vi inddrager eksempler fra arbejdet med trivselsproblemstillinger i praksis, såsom planlægning og opfølgning på trivselsmålinger på uddannelser og på kortlægninger af arbejdsmiljøet på arbejdspladser, og inddrager også eksempler fra deltagernes egen praksis.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår dels på DPU i København dels virtuelt.

Der er undervisning i ugerne 15-19:
Den 15., 22., 29. april og 6. maj kl. 11-15 (på DPU) samt 10. maj kl. 10-12 (virtuelt).

EFTERÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår både på DPU i København og virtuelt i ugerne 37, 38, 41, 43 og 45. 

d. 17. september kl. 10-14
d. 24. september kl. 10-14
d. 15. oktober kl. 10-14
d. 29. oktober kl. 10-14
d. 12. november kl. 10-12 (virtuelt)


Hør lektor Monica Carlsson fortælle om valgfaget

Transfer og implementering af viden på arbejdspladser og i organisationer

Oprettes ikke i efteråret 2021

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til succesfuld transfer og implementering af viden i praksis. Det afgørende succeskriterium for kompetenceudvikling er, om deltagerne anvender det, de lærer, i en praksis efterfølgende. Forskning viser, at transfer og implementering er forbundet med en række udfordringer, og i undervisningen undersøger vi disse forhold nærmere. Vi vil desuden arbejde med definitionerne af begreberne transfer og implementering, cases og inddrage deltagernes egne eksempler.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår på DPU i København.

Der er undervisning i ugerne 16 og 17:
Den 20.-21. april samt den 27. april. Alle dage kl. 10 - 16.

EFTERÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår på DPU i København.

Der er undervisning i ugerne 43 og 46:
d. 25. oktober kl. 12-16
d. 26. oktober kl 9-14
d. 15. november kl. 12-17
d. 16. november kl. 9-13


Hør lektor Vibe Aarkrog fortælle om valgfaget

Teknologiforståelse i professionsarbejde

Oprettes ikke i efteråret 2021

Dette valgfag er for dig, der ønsker at blive bedre til at vurdere, hvordan teknologier virker i dit daglige arbejde. Vi arbejder med, hvordan du lærer at vælge den bedst egnede teknologi til præcis dit formål.

Uanset set om du er leder eller hverdagsbruger, får du konkrete teoretiske greb til at forstå virkningen af teknologier som fx algoritmer og kunstig intelligens i hverdagspraksis. Sammen undersøger vi, hvordan vi omformer teknologier i praksis, men også hvordan de i praksis omformer os og vores organisatoriske hverdagsliv. I undervisningen inddrager vi deltagernes egne eksempler.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i uddannelsesledelse

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


EFTERÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen finder sted på DPU i ugerne 45 og 49:
d. 11. november kl. 10-15
d. 12. november kl. 10-14
d. 9. december kl. 10-15
d. 10. december kl. 10-14


Hør professor Cathrine Hasse fortælle om valgfaget

Fællesskabende praksis i tværprofessionelt velfærdsarbejde

Oprettes ikke i efteråret 2021

Oplever du, at integrations- og inklusionsindsatser ofte har et for ensidigt fokus på problemer og mangler hos det enkelte barn eller den enkelte voksne? Ønsker du redskaber til i stedet at kunne videreudvikle jeres praksis med bedre muligheder for inklusion og produktion af meningsfulde fællesskaber, der engagerer de udsatte og deres pårørende samt kommunale, statslige, private og civilsamfundsaktører i fællesskabende aktiviteter? Så er dette valgfag noget for dig.

På faget får du indsigt i teorier om fællesskabende praksis inden for forskellige områder, der har det til fælles, at de tilstræber samfundsmæssig inklusion af udsatte målgrupper – børn, unge, voksne og deres pårørende. Det kan være alt fra fællesskabende praksis, der forebygger og hjælper til at overskride problemer med psykisk lidelse, ensomhed, mistrivsel og skolefravær til radikalisering og involvering i kriminalitet, misbrug og bande-/rocker-miljøer.

Sammen eksperimenterer vi med, hvordan samskabende processer, der involverer både borgeren, de pårørende og øvrige relevante parter, kan føre til meningsfulde fællesskaber. Som deltager bliver du gennem koblingen af teori og forskning og via mødet med banebrydende og prisbelønnede praktikere klædt på til at arbejde med nye fællesskabende aktiviteter, og du får dermed udvidet dine handlemuligheder i arbejdet med inklusion på netop dit område. 

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


EFTERÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted

Undervisningen foregår på DPU i København i ugerne 38, 43 og 46:

d. 24. sept. kl. 10-13
d. 28. okt. Kl. 10-13
d. 29. okt. Kl. 10-14   
d. 19. nov. Kl. 10-14


Hør professor MSO Line Lerche Mørck fortælle om valgfaget

Hvad er valgfag?

Valgfag udbydes på tværs af DPU’s masteruddannelser og giver dig mulighed for at tone din faglighed i en bestemt retning, fordybe dig i et emne, der har din særlige interesse, eller dygtiggøre dig inden for et tema med central betydning for dit fagområde. Valgfag udvikler dine kompetencer i at begå dig i tværfaglige sammenhænge og giver dig derigennem et tværfagligt perspektiv på dit fagområde.

Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, og deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Hvem kan tage valgfag?

 • Valgfag som en del af en masteruddannelse
  Hvis du tager en masteruddannelse i Uddannelsesledelse, Vejledning eller Voksnes læring og kompetenceudvikling, kan du følge to valgfag i løbet af din uddannelse.
 • Valgfag som efteruddannelsestilbud på masterniveau
  Du kan også tage et valgfag, selv om du ikke er indskrevet på en masteruddannelse. Du opnår ny faglig indsigt og får desuden mulighed for at vurdere, hvad en masteruddannelse på DPU indebærer, og om det matcher dine ønsker til din faglige udvikling.
  Hvis du inden for 6 år efter, at du blev optaget på valgfaget, gennemfører en DPU master, hvor valgfag indgår, har du mulighed for at lade dit valgfag indgå som en del af uddannelsen.
  For at blive optaget på et valgfag skal du opfylde adgangskravene til den masteruddannelse, valgfaget hører under - se under det enkelte valgfag.

Fakta

VARIGHED

1 semester - 18 undervisningstimer

UNDERVISNING

Uge 15-19 (12. april - 12. maj) 2021.
Se mere under de enkelte fag. 

STED

København

ECTS

5  ECTS

PRIS

12.000 kr.
(Deltagerbetaling pålægges ikke moms)

ANSØGNING

2. maj: Valgfag i efteråret
NB: Der er efteroptag til ledige pladser på oprettede valgfag efter først-til-mølle princippet frem til 20. august

15. november: Valgfag i foråret

Valgfagscafé

Valgfagscaféen blev afholdt som et online-arrangement den 22. oktober 2020.

Du kan se den - eller gense den - her.

Valgfagscafé

Valgfagscaféen blev afholdt som et online-arrangement den 22. oktober 2020.

Du kan se den - eller gense den - her.