DPU

Aarhus Universitets segl

Stress, nye ledelsesformer og intervention

I de senere år er der kommet nye præmisser for organiseringen af arbejdet i den offentlige sektor, og der er blevet indført nye styringsformer. Arbejdet bliver omorganiseret, ansatte motiveres af performance-indikatorer, opgaverne løses i projekt-baseret teamarbejde, og idealet er en åben og løs organisering af arbejdet frem for klare stillingsbeskrivelser. Arbejdet ses ikke længere som et instrument til at understøtte de øvrige livsaktiviteter; jobbet opfattes nu som middel til at udvikle og skabe sig selv. Ledelse iscenesættes i en kombination af omsorg og kontrol og sidestiller fleksibilitet med frisættelse af medarbejderne, så de kan lede sig selv. Medarbejderne bliver udsat for årlige evalueringer og tilbudt forskellige former for personlig coaching og terapi som en ny form for intervention, der skal opmuntre dem til at finde hidtil ukendte ressourcer og udvikle deres personlighed. Et centralt spørgsmål for projektet er: hvorfor kendetegnes en sådan for mange udviklende og tilfredsstillende arbejdsform i stigende grad af stress?

Undersøgelsen fokuserer på organisationer i den offentlige sektor. Projektet anvender kvalitative metoder til at undersøge ansattes opfattelser af grænseløse og flydende former for arbejde. Det overordnede mål er at identificere, hvordan ansatte opfatter og responderer på stress i de moderne offentlige organisationer.

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, www.at.dk, og DPU. Hvidovre Hospital støtter ph.d.-projektet.

Projektbeskrivelser

Generel projektbeskrivelse
Delprojekt 1
Delprojekt 2
Ph.d.-projekt
Faktaark