DPU

Aarhus Universitets segl

Udgivelser

2018


Forskning i dagtilbud: Danmark sakker bagud i forhold til Norge og Sverige

De skandinaviske lande forsker stadigt mere i dagtilbud, men ikke i samme grad. Hvor alle tre lande i 2006 publicerede næsten det samme antal studier, ligger Danmark i 2016 markant lavere end Norge og Sverige. Det fremgår af en ny rapport fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU, Aarhus Universitet, der kaster lys over udviklingen af skandinavisk dagtilbudsforskning de sidste ti år.

Læs nyhed:

Forskning i dagtilbud: Danmark sakker bagud i forhold til Norge og Sverige

Hent rapport:

Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2016 (pdf)

2017


Skolelederen er vigtig, hvis forskning skal gøre gavn i klassen

Når viden om læring og pædagogik skal manifestere sig der, hvor den for alvor gør gavn – nemlig i skolen – så hviler ansvaret primært på skoleledelsen. Lederen skal planlægge og styre processen og være tydelig og tilgængelig for sine medarbejdere hele vejen igennem. Det viser en ny rapport fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet.

Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2015

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning samarbejder igen med EVA, det svenske Skolverket og Utdanningsdirektoratet i Norge om at kortlægge skandinavisk dagtilbudsforskning. Den nye rapport kortlægger skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6 års-området for 2015.

2016


Systematisk kortlægning om forældreinvolvering og forældresamarbejde, der kan fremme læring hos socialt udsatte børn og unge i dagtilbud og skole

Formålet med denne rapport er at skabe et vidensgrundlag på baggrund af en systematisk forskningskortlægning om, hvordan forældreinvolvering og forældresamarbejde kan understøtte socialt udsatte børn og unges læring og trivsel samt hvilke indsatser, metoder og programmer, der tyder på at have en særligt positiv effekt.

2015


Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb  kan give et fagligt og socialt løft for elever, der endnu ikke er uddannelsesparate i udskolingen. Det viser et nyt litteraturstudie udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Litteraturstudiet intensive læringsforløb målrettet grundskoleelever i læringsvanskeligheder afdækker 24 studier, hvoraf 12 er amerikanske, seks danske, tre svenske og tre norske. Og generelt tegner der sig et billede af, at de intensive læringsforløb har en positiv effekt.

Systematisk review om børns tilegnelse af tredjesprog i grundskolen

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har gennemført et systematisk review om, hvilke faktorer der synes at have betydning for børns tilegnelse af kompetencer i 3. og 4. sprog i grundskolen. Forskningskortlægningen er gennemført for det schweiziske råd for uddannelsesforskning (CORECHED).

Baggrunden for reviewet er, at Schweiz er en nation med fire nationale sprog – fransk, tysk, italiensk og rætoromansk, og at myndighederne i 2004 besluttede, at alle børn skal lære et andet schweizisk sprog og engelsk fra henholdsvis 3. og 5. klasse. Det er op til den enkelte kanton, hvilket sprog der introduceres først, f.eks. engelsk i 3. klasse og fransk i 5. klasse, og det har medført en stor national debat i Schweiz.

  • Hent reviewet her

2014


6 systematiske forskningskortlægninger om folkeskolereformens kerneområder

I foråret 2014 igangsatte Undervisningsministeriet gennemførslen af 6 systematiske forskningskortlægninger med det formål at understøtte et fagligt løft af folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen 2014.   

Forskningskortlægningerne blev til i et samarbejde mellem Rambøll Management Consulting, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, VIA University College, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.

Alle 6 systematiske forskningskortlægninger kan hentes her:

Institutioner for de 0-6-årige

Forskningskortlægning og forskervurdering

af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6 årige.

 

Forskningskortlægninger om erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning færdiggjorde i 2014  tre forskningskortlægninger inden for dette område:

Brief systematisk forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne

Hent rapport

Brief systematisk forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

Hent rapport

Systematisk forskningskortlægning om virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne. Denne rapport er udformet på baggrund af en kontrakt mellem Professionshøjskolen Metropol og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Hent rapport

2013


Skoleparathed

Systematisk forskningskortlægning

om, hvilke virkninger indsatser i dagtilbud har på børns skoleparathed, målt ved skoleparathedsvurderinger.

Hent

 

Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion

Systematisk review

Hvilken betydning har det for elevernes faglige og sociale udvikling, når elever med særlige behov inkluderes i almenundervisningen? Hvornår bliver inklusion en succes?

Hent

3 kortfattede systematiske forskningskortlægninger om inklusion

Hent

Institutioner for de 0-6-årige

Forskningskortlægning og forskervurdering

af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige.

Forskningskortlægning

Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011. En systematisk forskningskartlegging

2012


Frafald på universiteterne

Forskningskortlægning

Frafald på universiteterne er et udbredt problem i hele Europa. Men hvorfor dropper så mange unge ud af universiteterne, og hvad kan universiteterne gøre for at forhindre frafaldet?

Hent rapport

Læs nyhed

Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion

Forskningskortlægning

Institutioner for de 0-6 årige (førskolen)

Forskningskortlægning og forskervurdering

af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen)

Notat om forskningskvalitet, juni 2012

 

Dette notat redegør for, hvordan clearinghouse vurderer kvaliteten af den forskning, som indgår i forskningskortlægninger og synteser. Det er et dynamisk papir, som vil blive revideret løbende i takt med, at ansatte og samarbejdspartnere i Clearinghouse gør sig erfaringer, og den internationale forskning inden for feltet udvikler sig.

2011


Programmer for 0-6-årige med forældreinvolvering i dagtilbud

Forskningskortlægning

Institutioner for de 0-6 årige

Forskningskortlægning og forskervurdering

af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige

2010


Institutioner for de 0-6 årige (førskolen)

Forskningskortlægning og forskervurdering

af skandinavisk forskning i året 2008 i i nstitutioner for de 0-6 årige (førskolen).

2009


Pædagogisk brug af test

Systematisk review

Institutioner for de 0-6-årige

Forskningskortlægning og forskervurdering

af skandinavisk forskning i året 2007

2008


Institutioner for de 0-6-årige (førskolen)

Forskningskortlægning og forskervurdering

af skandinavisk forskning i året 2006.

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole

Systematisk review