Har du læst?

Her finder du nye bøger og tidsskrifter, som forskere fra DPU, Aarhus Universitet har skrevet eller bidraget til.


MOD I PÆDAGOGIKKEN

Stig Broström og Karsten Mellon (red.)

Akademisk Forlag

Bogen handler om mod i daginstitutionerne, og forfatterne anskuer begrebet mod ud fra en række filosofiske, pædagogiske og psykologiske tilgange, samtidig med at blikket for den pædagogiske praksis er nærværende. Håbet er, at bogen vil inspirere til, at pædagoger mere bevidst, reflekteret og målrettet giver modet en central plads i den pædagogiske praksis. Og at de skaber nye interessante pædagogiske praksisser, der både er sjove og lærerige, og som samtidig rejser og støtter modet og dermed bidrager til, at børn udvikler sig til at være modige mennesker.

MOD I PÆDAGOGIKKEN

Stig Broström og Karsten Mellon (red.)

Akademisk Forlag

Bogen handler om mod i daginstitutionerne, og forfatterne anskuer begrebet mod ud fra en række filosofiske, pædagogiske og psykologiske tilgange, samtidig med at blikket for den pædagogiske praksis er nærværende. Håbet er, at bogen vil inspirere til, at pædagoger mere bevidst, reflekteret og målrettet giver modet en central plads i den pædagogiske praksis. Og at de skaber nye interessante pædagogiske praksisser, der både er sjove og lærerige, og som samtidig rejser og støtter modet og dermed bidrager til, at børn udvikler sig til at være modige mennesker.

INKLUSION OG EKSKLUSION I UNDERVISNINGEN

Lotte Hedegaard-Sørensen

Aarhus Universitetsforlag

Forskningsfeltet inklusion er stort og mangesidigt. Denne første af to forskningsoversigter om inklusion i DPU og NCS’ e-bogsserie Pædagogisk indblik stiller skarpt på inklusion og eksklusion i undervisningen generelt. Hvis inkluderende læringsmiljøer skal udvikles i skolen, må det understøttes af sociale og kulturelle forandringsprocesser i både skole, kultur og samfund. Inkluderet i oversigten er 70 studier, der udforsker inklusion og eksklusion i grundskolens undervisningspraksis og altså angår børn i alderen 5-15 år.

 

INKLUSION OG EKSKLUSION I UNDERVISNINGEN

Lotte Hedegaard-Sørensen

Aarhus Universitetsforlag

Forskningsfeltet inklusion er stort og mangesidigt. Denne første af to forskningsoversigter om inklusion i DPU og NCS’ e-bogsserie Pædagogisk indblik stiller skarpt på inklusion og eksklusion i undervisningen generelt. Hvis inkluderende læringsmiljøer skal udvikles i skolen, må det understøttes af sociale og kulturelle forandringsprocesser i både skole, kultur og samfund. Inkluderet i oversigten er 70 studier, der udforsker inklusion og eksklusion i grundskolens undervisningspraksis og altså angår børn i alderen 5-15 år.

 

INKLUSION I FAGENE

Lotte Hedegaard-Sørensen

Aarhus Universitetsforlag

Forskningsfeltet inklusion er stort og mangesidigt. Denne anden af to forskningsoversigter om inklusion i DPU og NCS’ e-bogsserie Pædagogisk indblik fokuserer på inklusion og eksklusion i undervisningen i de enkelte skolefag og kommer altså tættere på lærerens konkrete arbejde med at skulle undervise i et bestemt fag og samtidig løfte en inklusionsopgave. Forskningsoversigten bygger på 37 studier, der i deres design spørger til og undersøger lærerens arbejde med at skulle undervise i bestemte fag og samtidig inkludere.

INKLUSION I FAGENE

Lotte Hedegaard-Sørensen

Aarhus Universitetsforlag

Forskningsfeltet inklusion er stort og mangesidigt. Denne anden af to forskningsoversigter om inklusion i DPU og NCS’ e-bogsserie Pædagogisk indblik fokuserer på inklusion og eksklusion i undervisningen i de enkelte skolefag og kommer altså tættere på lærerens konkrete arbejde med at skulle undervise i et bestemt fag og samtidig løfte en inklusionsopgave. Forskningsoversigten bygger på 37 studier, der i deres design spørger til og undersøger lærerens arbejde med at skulle undervise i bestemte fag og samtidig inkludere.

EVALUERINGSFEBER OG EVIDENSJAGT

Steen Nepper Larsen

Samfundslitteratur

Vi evaluerer som aldrig før i historien og investerer mængder af energi i at tale om livet. Vi nøjes nemlig ikke bare med at leve det, men hvirvles ind i en evindelig, selvkommenterende kultur, og der er ingen mulighed for at undslippe. Evidensjagten er også gået ind. Ordret betyder evidens det selvindlysende, og mantraet lyder, at det gælder om at vide, hvad der virker, og ikke kun at tro at man ved, hvad der virker. Men er det nu så evident? Som modtræk til evalueringsfeberen og jagten på evidens leverer denne bog på filosofisk og samfundskritisk facon tre essays, der former sig som et smittende defensorat for faglighed, tænkning, dannelse og kærlighed i en forhastet samtid domineret af mistillid, rådvildhed og udvejsløshed.

 

EVALUERINGSFEBER OG EVIDENSJAGT

Steen Nepper Larsen

Samfundslitteratur

Vi evaluerer som aldrig før i historien og investerer mængder af energi i at tale om livet. Vi nøjes nemlig ikke bare med at leve det, men hvirvles ind i en evindelig, selvkommenterende kultur, og der er ingen mulighed for at undslippe. Evidensjagten er også gået ind. Ordret betyder evidens det selvindlysende, og mantraet lyder, at det gælder om at vide, hvad der virker, og ikke kun at tro at man ved, hvad der virker. Men er det nu så evident? Som modtræk til evalueringsfeberen og jagten på evidens leverer denne bog på filosofisk og samfundskritisk facon tre essays, der former sig som et smittende defensorat for faglighed, tænkning, dannelse og kærlighed i en forhastet samtid domineret af mistillid, rådvildhed og udvejsløshed.

 

FRAFALD FRA DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

David Reimer og Ida Gran Andersen (red.)

Aalborg Universitetsforlag

Bogen giver et indblik i nyere dansk frafaldsforskning fra en bred vifte af forskningsinstitutioner, der undersøger eller arbejder med frafald. Bogen består af tre dele. Først et overblik over centrale teorier inden for frafaldsforskning og en analyse af udviklingen af frafald i Danmark fra 1993-2006 med et særligt fokus på social ulighed i uddannelsessystemet. Anden del består af forskellige empiriske undersøgelser af frafald i Danmark, herunder kvantitative analyser, der fokuserer på forskellige relevante teoretiske og kontekstuelle aspekter af frafaldsfænomenet samt et mere anvendelsesorienteret perspektiv baseret på Studenterrådgivningens forebyggende praksis. Bogen afsluttes med to overbliksartikler, der diskuterer frafaldsfænomenet og -forskning i to af Danmarks nabolande: Norge og Tyskland.

FRAFALD FRA DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

David Reimer og Ida Gran Andersen (red.)

Aalborg Universitetsforlag

Bogen giver et indblik i nyere dansk frafaldsforskning fra en bred vifte af forskningsinstitutioner, der undersøger eller arbejder med frafald. Bogen består af tre dele. Først et overblik over centrale teorier inden for frafaldsforskning og en analyse af udviklingen af frafald i Danmark fra 1993-2006 med et særligt fokus på social ulighed i uddannelsessystemet. Anden del består af forskellige empiriske undersøgelser af frafald i Danmark, herunder kvantitative analyser, der fokuserer på forskellige relevante teoretiske og kontekstuelle aspekter af frafaldsfænomenet samt et mere anvendelsesorienteret perspektiv baseret på Studenterrådgivningens forebyggende praksis. Bogen afsluttes med to overbliksartikler, der diskuterer frafaldsfænomenet og -forskning i to af Danmarks nabolande: Norge og Tyskland.

NEGATIV PÆDAGOGIK

Kirsten Hyldgaard

Samfundslitteratur

Den pædagogisk-filosofiske litteratur er præget af gode ord og intentioner, af positive værdier. Men trods hensigter om at fremme og tilskynde, udskammes der også i pædagogiske sammenhænge, og børn, elever og studerende keder sig undertiden – som de altid har gjort. Godt og ondt skal her omvendes, for måske kan onder som kedsomhed og skam i nogle tilfælde være en betingelse for at blive bragt til at tænke og være befordrende for tilegnelse af færdigheder, så de ikke kræver pædagogiske tiltag. Måske kan goder som kærlighed og fantasi være en hindring for tænkning.

 

NEGATIV PÆDAGOGIK

Kirsten Hyldgaard

Samfundslitteratur

Den pædagogisk-filosofiske litteratur er præget af gode ord og intentioner, af positive værdier. Men trods hensigter om at fremme og tilskynde, udskammes der også i pædagogiske sammenhænge, og børn, elever og studerende keder sig undertiden – som de altid har gjort. Godt og ondt skal her omvendes, for måske kan onder som kedsomhed og skam i nogle tilfælde være en betingelse for at blive bragt til at tænke og være befordrende for tilegnelse af færdigheder, så de ikke kræver pædagogiske tiltag. Måske kan goder som kærlighed og fantasi være en hindring for tænkning.

 

BARNEHAGEDIDAKTIKK

Stig Broström, Tove Lafton og Mari-Ann Letnes (red.)

Fagbokforlaget

Hvordan kan børns lyst til læring, engagement og nysgerrighed faciliteres? I det børnehavefaglige landskab står børnehavelæreren over for en række faglige og praktiske udfordringer. Situationen kræver en dynamisk og mangfoldig tilgang til didaktisk tænkning. I bogen belyses både almendidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på børnehavens pædagogik og indhold. Bogens bidrag er baseret på nyere pædagogisk forskning og aktuel børnehavepraksis, og i denne reviderede udgave er kapitlerne opdateret med de seneste års forskning på området. Dobbeltperspektivet, som omfatter forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer, sikrer et nødvendigt samspil mellem teori og praksis. Bogen uddyber centrale didaktiske begreber, der overvejende placerer sig i en dannelsesteoretisk tradition.

BARNEHAGEDIDAKTIKK

Stig Broström, Tove Lafton og Mari-Ann Letnes (red.)

Fagbokforlaget

Hvordan kan børns lyst til læring, engagement og nysgerrighed faciliteres? I det børnehavefaglige landskab står børnehavelæreren over for en række faglige og praktiske udfordringer. Situationen kræver en dynamisk og mangfoldig tilgang til didaktisk tænkning. I bogen belyses både almendidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på børnehavens pædagogik og indhold. Bogens bidrag er baseret på nyere pædagogisk forskning og aktuel børnehavepraksis, og i denne reviderede udgave er kapitlerne opdateret med de seneste års forskning på området. Dobbeltperspektivet, som omfatter forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer, sikrer et nødvendigt samspil mellem teori og praksis. Bogen uddyber centrale didaktiske begreber, der overvejende placerer sig i en dannelsesteoretisk tradition.

TIDSSKRIFTER

KVAN – Tidsskrift for læreruddannelse og skole

Nr. 121: Tema: Lærerens autoritet

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT

Nr. 4, 2021: Tema: Diskussioner og demonstrationer af æstetisk praksis

TIDSSKRIFT FOR ARBEJDSLIV

Nr. 4, 2021: Tema: Køn og ligestilling i arbejdslivet

 NR. 100

INDHOLD

MARTS 2022