Podcast

Har vi stadig en fælles folkeskole?

Af Mathilde Weirsøe og Mads Vincent Hedegaard

Folkeskolen mister pt. betydning og indflydelse. Den bliver fravalgt af ressourcestærke elever og forældre, som søger mod fri- og privatskoler – eller mod folkeskoler med en mere homogen elevsammensætning. Det er et problem – ikke blot for folkeskolen, men for hele samfundet. For det skaber polarisering og svækker sammenhængskraften i vores samfund.

Derfor spørger vi i denne podcast: hvad stiller vi op over for den stigende polarisering, som skaber A- og B-hold, og som udfordrer idealet om lighed – og ikke mindst ideen om, at skolen er den vigtigste fællesskabende institution i vores samfund.

Vi har talt med tre debattører, der på forskellig vis er optaget af problematikken. Den ene debattør er Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet. Den anden er rektor for Københavns professionshøjskole Stefan Hermann. Og endelig har vi været omkring Christiansborg og talt med Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører – og bogaktuelle – Jens Joel.

Sammen med de tre stiller vi skarpt på, hvilke tendenser og mekanismer der i dag udfordrer skolens folkelige karakter og dermed sætter idealet om lighed under pres.

Podcasten er er udgivet i forlængelse af DPU’s magasin Asterisk nr. 100, der handler om lighed.