Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mød underviserne

Som Danmarks største og stærkeste universitetsmiljø for forskning i pædagogik og uddannelse, leverer DPU uddannelser på højt, internationalt og forskningsbaseret niveau. Det kan vi takket være vores forskere og undervisere, der har specialiseret sig i at formidle den nyeste viden inden for deres forskningsområder.

På Master i trivsels- og ressource psykologi er der en række interne og eksterne undervisere, som har mange års erfaring med at undervise, og som samtidig har erfaring med at omsætte teori til praksis i hele uddannelsessektoren.


Kristine Bagge Kousholt

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Kristine Bagge Kousholt forsker i børns fællesskaber, undervisning, evaluerings- og testpraksis og perspektiver på motivation og motivationsarbejde. Teoretisk er forskningen primært baseret på en praksisteoretisk og kritisk psykologisk tilgang men med inspiration fra andre tilgange bl.a. fænomenologi. Hendes forskningsprojekter har omhandlet børns deltagelse i – og perspektiver på evalueringer og nationale test i skolen samt forskningsoversigter om forskellige forståelser af – og tilgange til mobning i skolen. Kristine har lang tids erfaring med undervisning og vejledning samt uddannelseskoordinering.

Kristine er fagkoordinator for masteruddannelsen i trivsels- og ressource psykologi, og hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte hende.

Hjemmeside


Anne Maj Nielsen

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Anne Maj forsker i erfaringsbaseret læring og personlig udvikling med fokus på sanselige og æstetiske læreprocesser, bevidste og ubevidste dynamikker i samspil mellem mennesker og deres betydning i pædagogik, uddannelse og ledelse. Hendes forskningsprojekter har bl.a. handlet om symbolske betydninger i læreprocesser, social arv i skolen, børns og unges læring via visuelle medier, relationskompetence i læreruddannelse og meditation og mindfulness i pædagogik og uddannelse. Anne Maj har mange års erfaring med undervisning, vejledning, supervision, samt organisering og ledelse.

Hjemmeside


Hans Henrik Knoop

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Hans Henriks forskning fokuserer især på trivsel, læring, kreativitet og etik i et tværvidenskabeligt og positiv-psykologisk perspektiv. Hans forskningsprojekter har involveret flere tusinde ledere, lærere og pædagoger, og siden 2016 har han bidraget til omtalte analyser af næsten 300.000 skoleelevers trivsel. Han var fra 2007-2011 forskningsdirektør i Universe Research Lab og fra 2010-2014 præsident for European Network of Positive Psychology. Hans Henrik har undervist på Masteruddannelsen i Positiv Psykologi - Masteruddannelsen i trivsels- og ressourcepsykologi -  siden etableringen i 2011.   

Hjemmeside


Ib Ravn

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Ib underviser i ledelse og organisation på Master i  trivsels- og ressourcepsykologi, hvor han også er modulkoordinator. Han har forsket i facilitering og videndeling og skrevet fem bøger herom. Hans næste bog handler om motivationspsykologi: 'Selvbestemmelsesteorien' (Hans Reitzel, 2021). Han er medstifter af Gode Penge, en forening med 1000 medlemmer, der arbejder for en demokratisk penge- og bankreform, hvilket han har skrevet to bøger om. Han er aktiv i klimasagen, bl.a. som medstifter af DjøferForFuture. Hans ph.d. i Social Systems Sciences fra University of Pennsylvania handler om det gode liv.

Hjemmeside


Frans Ørsted Andersen

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Frans er modulkoordinator på modul 2 på masteruddannelsen i trivsels- og ressource psykologi. Frans er skole- og uddannelsesforsker og har i en positiv psykologisk sammenhæng haft særligt fokus på størrelser som intensiv læring, robusthed / resiliens og flow.  Frans har desuden i mange år forsket i sammenligninger mellem dansk og finsk uddannelse.

Hjemmeside

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for mere viden om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte