Aarhus Universitets segl

Mød underviserne på Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Mød underviserne på Master i trivsels- og ressourcepsykologi


Om uddannelsen | Indhold, opbygning og studieording | Hvem læser her? | Adgangskrav

Som Danmarks største og stærkeste universitetsmiljø for forskning i pædagogik og uddannelse, leverer DPU uddannelser på højt, internationalt og forskningsbaseret niveau. Det kan vi takket være vores forskere og undervisere, der har specialiseret sig i at formidle den nyeste viden inden for deres forskningsområder.

På Master i trivsels- og ressource psykologi er der en række undervisere,  som alle er erfarne undervisere, og som samtidig har erfaring med at omsætte teori til praksis i uddannelsessektoren.


Kristine Bagge Kousholt

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Kristine forsker i børns fællesskaber, undervisning, evaluerings- og testpraksis og perspektiver på motivation og motivationsarbejde. Teoretisk er forskningen primært baseret på en praksisteoretisk og kritisk psykologisk tilgang men med inspiration fra andre tilgange bl.a. fænomenologi. Hendes forskningsprojekter har omhandlet børns deltagelse i – og perspektiver på evalueringer og nationale test i skolen samt forskningsoversigter om forskellige forståelser af – og tilgange til mobning i skolen. Kristine har lang tids erfaring med undervisning og vejledning samt uddannelseskoordinering.

Kristine er fagkoordinator for masteruddannelsen i trivsels- og ressource psykologi og desuden modulansvarlig for modul 1 og modul 4. Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte hende.

Hjemmeside


Kari Kragh Blume Dahl

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Kari forsker i lærerpraksis, professionsuddannelse, tværprofessionel praksis, og professionel udvikling og tilblivelse i forskellige institutioner og organiseringer både i og udenfor de hjemlige breddegrader. Forskningen er informeret af kulturanalyse, psykodynamik, socialkonstruktionisme og fænomenologisk inspireret hverdagslivsforskning, og hun arbejder gerne med et tværdisciplinært, komparativt og internationalt perspektiv i sin forskning. Forskningsprojekterne omhandler skolekultur, lærerliv, organisationspsykologi og international uddannelsesforskning og forskningen omfatter en lang række internationale og nationale artikler og bøger. Kari har undervist, vejledt og koordineret universitetsuddannelse i mange år, og er modulansvarlig for modul 2.

Hjemmeside


Line Lerche Mørck

Professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet

Line forsker i identitetstransformation, overskridende læring, og hvad der giver mening og kan skabe tilhørsforhold for udsatte børn, unge og voksne. Hun er engageret i at udvikle metoder og teori om fællesskabelse, grænsefællesskaber og overskridelse af marginalisering. Hun er leder af et kollektivt praksisudviklings- og forskningsprojekt om ’Brobygning og fællesskabende praksis’, der i samarbejde med forskere og praktikere undersøger, hvordan man gennem fælles engagement i fælles sager på tværs af etniske og sociale forskelle kan udvikle helhedsorienteret forebyggelse, som kan medvirke til læring og overskridelse af marginalisering. Hun har gennem årene udforsket fællesskabende aktiviteter i udsatte boligområder, partnerskaber mellem produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund samt i bandeinterventioner og processer med at lære at leve et nyt liv efter involvering i rocker-bande-miljøer. Hun arbejder også forskningsmæssigt med udvikling af alternative metoder, hvormed man kan udforske egen praksis, kombinationer af forskning og praksisudvikling samt nye standarder for situeret etik.
Line er modulansvalig for modul 3, hvor hun også underviser i Trivsels- og ressourceorienterede perspektiver på intervention.

Hjemmeside


Frans Ørsted Andersen

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Frans er skole- og uddannelsesforsker og har i en positiv psykologisk sammenhæng haft særligt fokus på størrelser som intensiv læring, robusthed / resiliens og flow.  Frans har desuden i mange år forsket i sammenligninger mellem dansk og finsk uddannelse.

Hjemmeside


Morten Nissen

Professor ved DPU, Aarhus Universitet

Morten forsker og underviser i fællesskaber, motivation, vidensformer og æstetik i omsorgsarbejde / socialpædagogik, ofte i dialog med professionelle, der arbejder med unge. Hans forskning er kvalitativ og teoribaseret, og dvs. han bidrager til forståelse ved at tilbyde begreber og tænkemåder, som kan være relevante som artikulationer af problematikker i praksis, og omvendt, ved at beskrive praktiske begivenheder og overvejelser, som kan bruges til at forstå indholdet i teoretiske diskussioner bedre. Han arbejder trans-disciplinært, med rødder i forskellige slags kritisk psykologi.

Hjemmeside


Venka Simovska

Professor ved DPU, Aarhus Universitet

Venka er professor i skoleudvikling, læring og trivsel ved Afdeling for pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet. Aktuelt forsker hun bl.a. i, hvordan trivsel fortolkes i uddannelsespolitikker og praktiseres i folkeskoler, samt hvordan elever med forskellige baggrunde (socialgruppe, forældres indkomst og etnisk herkomst) oplever trivselspraksisser i skole. Hun arbejder bl.a. med at udvikle ny forskningsbaseret teori og viden om skoletrivsel, som kan understøtte og kvalificere skoleledere, lærere og pædagogers arbejde med trivsel i skolen.

Hjemmeside


Ib Ravn

Lektor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet

Ib underviser på valgfaget om selvbestemmelsesteori i regi af master i trivsels- og ressourcepsykologi. Han har forsket i facilitering og videndeling og skrevet fem bøger herom. Hans seneste bog handler om motivationspsykologi: 'Selvbestemmelsesteorien' (Hans Reitzel, 2021). Han er medstifter af Gode Penge, en forening med 1000 medlemmer, der arbejder for en demokratisk penge- og bankreform, hvilket han har skrevet to bøger om. Han er aktiv i klimasagen, bl.a. som medstifter af DjøferForFuture. Hans ph.d. i Social Systems Sciences fra University of Pennsylvania handler om det gode liv.

Hjemmeside


Simon Nørby

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Simons forskning beskæftiger sig med faktorer, der befordrer langtidshukommelse, positive emotioner samt lykke og trivsel. Derudover undersøger hans forskning funktionel glemsel, samt hvordan psykiske forstyrrelser som social angst og depression kan interagere med læring og uddannelse. Han underviser og vejleder især på modul 1 og 2 på masteren, ligesom han sammen med Ib Ravn udbyder et valgfag om en indflydelsesrig motivationsteori (selvbestemmelsesteorien). Han har indgående kendskab til kognitions- og neuropsykologi samt positiv psykologi, men er bredt orienteret i psykologiske områder, herunder også fx klinisk psykologi og socialpsykologi.

Hjemmeside