Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optagelse

Ansøgning

Efteroptag

Masteruddannelser og valgfag:

Ansøgninger, som vi  modtager efter ansøgningsfristen udløb 2. maj, vil komme i betragtning efter først-til-mølle princippet, hvis ansøger er kvalificeret, og hvis der åbnes for efteroptag på ledige pladser.

Et eventuelt efteroptag vil blive annonceret her på siden i løbet af maj og juni.

Fleksibelt forløb

Der er ikke mulighed for efteroptag på fleksibelt forløb. Næste ansøgningsfrist er 1. september

Du søger via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet.

Når du ansøger, skal du uploade

  • dokumentation for din adgangsgivende uddannelse (kopi af eksamensbeviser)
  • dokumentation for relevant erhvervserfaring (arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis og lønseddel)

Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Har du spørgsmål?

Tekniske problemer med ansøgningssystemet

Fx hvis aktiveringslinket ikke virker, registreringsinfo ikke gemmes, du ikke kan se beskeder, selvom du er logget ind, eller der er problemer med din e-mailadresse.

Spørgsmål om ansøgning, optagelse, indskrivning og fakturering

  • Kontakt Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
    Tlf.: 8716 1097
    E-mail: evu.arts@au.dk

Skal du have valgfag i det kommende semester?

Uanset om du er optaget på et enkeltmodul, en hel uddannelse eller en fleksibel master, skal du søge om at blive optaget på valgfag forud for det semester, hvor du ønsker at følge dem.
Det gælder også, hvis du søger om at komme til vejledningssamtale forud for en fleksibel master og ønsker at følge valgfag.Information og vejledning

Hele uddannelsen eller et enkeltmodul

Hvis du starter på det første modul på en masteruddannelse og har planer om at gennemføre hele uddannelsen, anbefaler vi, at du søger optagelse på hele uddannelsen med det samme. Når du er optaget på et enkeltmodul, har du ikke nogen garanti for, at de øvrige moduler på masteruddannelsen udbydes de følgende semestre. Du har heller ikke nogen garanti for at blive optaget på de følgende moduler, hvis der ikke er ledige pladser. Det har du, når du er optaget på hele uddannelsen.

Hvis du er optaget på et enkeltmodul, skal du søge via det digitale ansøgningssystem, når du ønsker at fortsætte med det næste modul. Er du i tvivl om, hvad du er optaget på, kan du se det i dit optagelsesbrev i det digitale ansøgningssystem.

Du har 6 år til at gennemføre en masteruddannelse, og hvis du er enkeltmoduls-studerende, kan du tage modulerne 1-3 i den rækkefølge, der passer dig.

Husk at søge optagelse på valgfag

Lige meget om du søger om optagelse på enkeltmoduler, hele uddannelsen eller vejledningssamtale til fleksibelt forløb, så skal du altid søge om optagelse på valgfag forud for det semester, hvor du ønsker at tage dem.

Fleksibelt forløb

Hvis du vil læse enkeltmoduler som en del af et fleksibelt forløb, anbefaler vi, at du søger optagelse på det fleksible forløb med det samme. Det sikrer dig, at de moduler, du gennemfører, kan godkendes i forhold til dit hovedemne. Du har seks år til at gennemføre hele uddannelsen, og du binder dig kun for et modul ad gangen.

Valgfag som selvstændigt forløb

Hvis du vil tage et valgfag som selvstændigt efteruddannelsesforløb, skal du kun søge optagelse på valgfaget. Hvis du senere ønsker at tage en hel masteruddannelse, et fleksibelt forløb eller et enkeltmodul, har du mulighed for at lade valgfaget indgå som del af forløbet. Du har i så fald 6 år til at gennemføre forløbet, gældende fra du blev indskrevet på valgfaget.

Svar på ansøgning

Du modtager svar på din ansøgning senest 6 uger efter ansøgningsfristen.

Aflysning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er forskellig for de forskellige moduler og valgfag på de forskellige uddannelser. Se priserne på siderne om de enkelte uddannelser. Deltagerbetalingen pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refusion

Ønsker du at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen på Efter- og videreuddannelse på Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Ansøgningsfrister

UDDANNELSESLEDELSE

(samt den tidligere Ledelse af uddannelsesinstitutioner)

2. maj: Hele uddannelsen / modul 1, 3 og 4
15. november: Modul 2 og 4

VOKSNES LÆRING OG KOMPETENCEUDVIKLING

2. maj: Hele uddannelsen / modul 1, 3 og 4
15. november: Modul 2 og 4

PROFESSIONEL VEJLEDNING

2. maj: Hele uddannelsen / modul 1, 3 og 4
15. november: Modul 2 og 4

TRIVSELS- OG RESSOURCEPSYKOLOGI

2. maj: Hele uddannelsen / modul 1
15. november: Modul 2 og 4

DANSK SOM ANDETSPROG

2. maj: Hele uddannelsen / modul 1
15. november: Modul 2 og 4

FLEKSIBEL MASTER

1. september: undervisning i foråret
1. februar: undervisning i efteråret

VALGFAG

2. maj: Valgfag i efteråret
15. november: Valgfag i foråret

Masteruddannelser er ikke SU-berettigede, men der er andre muligheder for at søge støtte:

Søg tilskud til kompetenceudvikling

Hvis du er ansat i en kommune:

Hvis du er ansat i en region:

Hvis du er ansat i staten:

Hvis du er privatansat kan du kontakte din fagforening for information om tilskud til kompetenceudvikling.

Tal også med din arbejdsplads om muligheden for tilskud til kompetenceudvikling.