Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fleksibel master

Masteruddannelsen som fleksibelt forløb på DPU giver dig mulighed for at skræddersy din masteruddannelse, dvs. vælge tre moduler og gennemføre et afgangsprojekt, der binder uddannelsen sammen.

De tre første moduler

De tre første moduler er åbne og giver dig mulighed for at vælge moduler fra forskellige uddannelser. Disse tre moduler lægges til rette i din personlige uddannelsesplan sammen med den faglige koordinator.

Der er også mulighed for at vælge moduler fra masteruddannelser udbudt af andre institutioner og fra kandidatuddannelser, hvis disse udbydes under Åben uddannelse / Universitetslovens § om deltidsuddannelse, og hvis du opfylder kravene til optagelse på uddannelsen.

Personlig uddannelsesplan

Bliver du optaget, bliver du indkaldt til en samtale, hvor du sammen med den faglige koordinator udarbejder en individuel uddannelsesplan. Uddannelsesplanen fungerer som din studieordning og angiver, hvilke moduler der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger indenfor. Et fleksibelt forløb på DPU skal have en pædagogisk vinkling.

Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser:

  • Master (Pædagogisk udviklingsarbejde)
  • Master (Professionsuddannelse)
  • Master (Ledelses- og organisationsudvikling)
  • Master (Uddannelsesplanlægning og -vejledning)

Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, hvis udbuddet af mastermoduler f.eks. ændrer sig. En masteruddannelse som fleksibelt forløb vægter præcis 60 ECTS-point.

Afgangsprojekt

Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer. Der er tilbud om vejledning til afgangsprojektet.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen for en obligatorisk vejledningssamtale er i foråret 2020: 4.300 kr.

Deltagerbetalingen for de tre første moduler afhænger af, hvilke moduler du vælger. Priserne er anført under de enkelte uddannelser.

Deltagerbetalingen for et afgangsprojekt, der vægter 15 ECTS-point, er i efteråret 2020: 26.500 kr.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen i de kommende semestre.

Deltagerbetalingen for en masteruddannelse som fleksibelt forløb kan stige i løbet af uddannelsesforløbet.

Mere information:

Lovgrundlag:

Kontakt

Vejledning om den individuelt tilrettelagte Masteruddannelse som fleksibelt forløb ved DPU samt spørgsmål til adgangskrav, ansøgning og betaling:

Susanne Jacobsen
E: fleksibelmaster@dpu.dk

Desværre er det i øjeblikket ikke muligt at henvende sig pr. telefon.

Fakta

VARIGHED

1 - 6 år

ECTS

Hele uddannelsen: 60 ECTS

PRIS

vejledningssamtale: 4.300 kr.
modul 1, 2 og 3: afhænger af, hvilke moduler der vælges
afgangsprojekt (15 ECTS): 26.500 kr.

ANSØGNING

2. maj / 15. november

Er du allerede i gang med en master?

Find information