Podcast: Hvad læreren kan lære af lægen

I denne Asterisk-podcast diskuterer Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet, og Lars Thorup Larsen, lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, dømmekraft i to forskellige professioner: hvad er lighederne og forskellene mellem lægens og lærerens professionelle dømmekraft og autoritet, og kan de lære noget af hinanden?

Asterisk nr. 107 - april 2024

LARS THORUP LARSEN

Lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

CLAUS HOLM

Leder af DPU, Aarhus Universitet, ph.d. og lektor ved Afdeling for pædagogisk sociologi ved DPU. NR. 107

TEMA: PROFESSIONEL DØMMEKRAFT

APRIL 2024