Har du læst?

Her finder du nye bøger og tidsskrifter, som forskere fra DPU, Aarhus Universitet har skrevet eller bidraget til.


BYEN SOM ETNOGRAFISK LIVING LAB

Andreas Lyse Brandt og Maja Hojer Bruun

Aarhus Universitetsforlag

Der er efterhånden ikke langt imellem nyheder om oversvømmelser rundt omkring i de danske byer. Måske er det på tide at tage ved lære af de impliceredes erfaringer? Denne udgivelse formidler resultaterne af et antropologisk forsknings- og samarbejdsprojekt i Vejle Kommune, hvor borgere deler oversvømmelseserfaringer med kommunale embedsfolk, hvis arbejde det er at klimatilpasse byen og beskytte den mod oversvømmelser. For alle parter er tillid, partnerskab og anerkendelse afgørende forhold, men når oversvømmelsen rammer, udfordres disse relationer. Med introduktionen af begrebet ’det etnografiske living lab’ præsenterer forfatterne en metode til gensidige læringssamarbejder mellem udviklere, planlæggere, forskere og borgere.

BYEN SOM ETNOGRAFISK LIVING LAB

Andreas Lyse Brandt og Maja Hojer Bruun

Aarhus Universitetsforlag

Der er efterhånden ikke langt imellem nyheder om oversvømmelser rundt omkring i de danske byer. Måske er det på tide at tage ved lære af de impliceredes erfaringer? Denne udgivelse formidler resultaterne af et antropologisk forsknings- og samarbejdsprojekt i Vejle Kommune, hvor borgere deler oversvømmelseserfaringer med kommunale embedsfolk, hvis arbejde det er at klimatilpasse byen og beskytte den mod oversvømmelser. For alle parter er tillid, partnerskab og anerkendelse afgørende forhold, men når oversvømmelsen rammer, udfordres disse relationer. Med introduktionen af begrebet ’det etnografiske living lab’ præsenterer forfatterne en metode til gensidige læringssamarbejder mellem udviklere, planlæggere, forskere og borgere.

LÆSNING OG FORDYBELSE

Kristiane Hauer

Aarhus Universitetsforlag

Læseundersøgelser peger på mindre læselyst og faldende læsekompetencer blandt både børn og voksne. Forfatter og læseforsker Kristiane Hauer diskuterer betydningen af læsning i en tid, hvor mange har svært ved at fordybe sig, når de skal læse en længere tekst som for eksempel en roman. Hun undersøger, hvad det overhovedet vil sige at være fordybet, og hvad der særligt kendetegner den fordybede læsning. Desuden ser hun nærmere på gruppen af unge læsere, hvoraf nogle nyder at læse, mens andre helt har valgt bøgerne fra. Bogen slutter med en række anbefalinger til, hvordan skolens læse- og litteraturundervisning kan fremme fordybet læsning – også hos fremtidens læsere.

LÆSNING OG FORDYBELSE

Kristiane Hauer

Aarhus Universitetsforlag

Læseundersøgelser peger på mindre læselyst og faldende læsekompetencer blandt både børn og voksne. Forfatter og læseforsker Kristiane Hauer diskuterer betydningen af læsning i en tid, hvor mange har svært ved at fordybe sig, når de skal læse en længere tekst som for eksempel en roman. Hun undersøger, hvad det overhovedet vil sige at være fordybet, og hvad der særligt kendetegner den fordybede læsning. Desuden ser hun nærmere på gruppen af unge læsere, hvoraf nogle nyder at læse, mens andre helt har valgt bøgerne fra. Bogen slutter med en række anbefalinger til, hvordan skolens læse- og litteraturundervisning kan fremme fordybet læsning – også hos fremtidens læsere.

 

DEN STORE SKÆRMKAMP

Andreas Lieberoth

Dansk Psykologisk Forlag

Den store skærmkamp er i fuld gang – i medierne, i børnefamilierne, på skolerne og i os selv. Skærmene får skylden for alverdens ulykker, trivselskrisen hos børn og unge, psykiske lidelser og moralsk forfald. Er skærmskammen berettiget? Er det opblæst mediehysteri? Hvordan sorterer vi vrøvl fra videnskab? Hvad ved vi rent faktisk? Det har forsker og familiefar Andreas Lieberoth sat sig for at undersøge i denne udgivelse. Forfatteren tager os med på en faglig og personlig rundtur i forskningen og sine erfaringer som far i en digital verden. Det er den store jagt efter svarene på, hvad skærme gør ved os selv, vores børn og deres trivsel og udvikling samt ved vores liv, relationer og kultur.

DEN STORE SKÆRMKAMP

Andreas Lieberoth

Dansk Psykologisk Forlag

Den store skærmkamp er i fuld gang – i medierne, i børnefamilierne, på skolerne og i os selv. Skærmene får skylden for alverdens ulykker, trivselskrisen hos børn og unge, psykiske lidelser og moralsk forfald. Er skærmskammen berettiget? Er det opblæst mediehysteri? Hvordan sorterer vi vrøvl fra videnskab? Hvad ved vi rent faktisk? Det har forsker og familiefar Andreas Lieberoth sat sig for at undersøge i denne udgivelse. Forfatteren tager os med på en faglig og personlig rundtur i forskningen og sine erfaringer som far i en digital verden. Det er den store jagt efter svarene på, hvad skærme gør ved os selv, vores børn og deres trivsel og udvikling samt ved vores liv, relationer og kultur.

PROBLEMETS POLITIK

Tine Fristrup, Pia Seidler Cort, Anne Larson, Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus, Jens Erik Kristensen, Miriam Madsen, Ilyas Dreyer, Oskar Guldbæk Holgersen, Johanna Mufic og Tanja Steen-Andersen

DPU, Aarhus Universitet

Stadig flere studerende benytter Carol Bacchis poststrukturalistiske policyanalyse ’What’s the Problem Represented to be?’, der i daglig tale benævnes WPR-tilgangen, som en analyseramme i opgaver og specialer. Derfor udgiver DPU nu denne nye forskningsbaserede antologi ’Problemets politik’ med bidrag fra en stribe forskere, der såvel udfolder som udfordrer WPR-tilgangen i Carol Bacchis tænkning i en dansk uddannelsesmæssig sammenhæng. Antologien præsenterer endvidere WPR-tilgangens søster-perspektiv PIA (poststrukturalistisk interviewanalyse) i kombination med WPR-tilgangen og som en selvstændig analysestrategi.

 

PROBLEMETS POLITIK

Tine Fristrup, Pia Seidler Cort, Anne Larson, Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus, Jens Erik Kristensen, Miriam Madsen, Ilyas Dreyer, Oskar Guldbæk Holgersen, Johanna Mufic og Tanja Steen-Andersen

DPU, Aarhus Universitet

Stadig flere studerende benytter Carol Bacchis poststrukturalistiske policyanalyse ’What’s the Problem Represented to be?’, der i daglig tale benævnes WPR-tilgangen, som en analyseramme i opgaver og specialer. Derfor udgiver DPU nu denne nye forskningsbaserede antologi ’Problemets politik’ med bidrag fra en stribe forskere, der såvel udfolder som udfordrer WPR-tilgangen i Carol Bacchis tænkning i en dansk uddannelsesmæssig sammenhæng. Antologien præsenterer endvidere WPR-tilgangens søster-perspektiv PIA (poststrukturalistisk interviewanalyse) i kombination med WPR-tilgangen og som en selvstændig analysestrategi.

 

OM DANNELSE I SKOLE OG LÆRERUDDANNELSE

Ole Løw og Elsebeth Jensen (red.). Med bidrag af Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Jonas Andreasen Lysgaard, Jeppe Læssøe, Merete Wiberg m.fl.

Akademisk Forlag

Lærerstuderende skal arbejde med deres egen viden, kunnen og dannelse gennem hele deres studie. Det handler ikke blot om viden, men også om værdier og kunnen i praksis. Dannelse er ikke et selvstændigt fag i læreruddannelsen, men derimod et fænomen, der går på tværs af fag og alle dimensioner af lærerrollen. Gennem 12 kapitler præsenterer forfatterne med hver deres teoretiske afsæt og gennem nogle af tidens dannelsestænkere en række forestillinger om, hvordan lærere og skolen i praksis kan bidrage til elevers dannelse.

OM DANNELSE I SKOLE OG LÆRERUDDANNELSE

Ole Løw og Elsebeth Jensen (red.). Med bidrag af Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Jonas Andreasen Lysgaard, Jeppe Læssøe, Merete Wiberg m.fl.

Akademisk Forlag

Lærerstuderende skal arbejde med deres egen viden, kunnen og dannelse gennem hele deres studie. Det handler ikke blot om viden, men også om værdier og kunnen i praksis. Dannelse er ikke et selvstændigt fag i læreruddannelsen, men derimod et fænomen, der går på tværs af fag og alle dimensioner af lærerrollen. Gennem 12 kapitler præsenterer forfatterne med hver deres teoretiske afsæt og gennem nogle af tidens dannelsestænkere en række forestillinger om, hvordan lærere og skolen i praksis kan bidrage til elevers dannelse.

DEN GODE PÆDAGOG – om pædagogens professionsdannelse

Lars Geer Hammershøj og Morten Henriksen

Samfundslitteratur

Hvad vil det sige at være en god pædagog? Hvordan udøver man dømmekraft i åbne situationer? På hvilke måder skaber man som pædagog relationer til og fællesskaber med dem, man står over for? Hvorfor spiller leg og humor en vigtig rolle i det? Disse spørgsmål angår kernen af pædagogens faglighed, som det synes vanskeligt at sætte ord på. Bogen undersøger disse spørgsmål og forsøger at give svar på, hvad det vil sige at forholde sig professionelt som pædagog.

DEN GODE PÆDAGOG – om pædagogens professionsdannelse

Lars Geer Hammershøj og Morten Henriksen

Samfundslitteratur

Hvad vil det sige at være en god pædagog? Hvordan udøver man dømmekraft i åbne situationer? På hvilke måder skaber man som pædagog relationer til og fællesskaber med dem, man står over for? Hvorfor spiller leg og humor en vigtig rolle i det? Disse spørgsmål angår kernen af pædagogens faglighed, som det synes vanskeligt at sætte ord på. Bogen undersøger disse spørgsmål og forsøger at give svar på, hvad det vil sige at forholde sig professionelt som pædagog.

 

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I GYMNASIAL MATEMATIKVEJLEDNING

Mogens Niss, Uffe Thomas Jankvist og Morten Blomhøj (red.)

Frydenlund

Stadig flere elever i gymnasiet har vanskeligt ved at få et tilstrækkeligt udbytte af deres matematikundervisning. Det stiller voksende krav til lærerne, som ikke for alvor er uddannet til at tage sig af elever med vanskeligheder. Denne bog bidrager til at identificere og forklare problemerne, og navnlig giver den lærerne redskaber til at gøre noget ved dem. Bogen indeholder indsigter, erfaringer og praksisbaserede strategier fra uddannede matematikvejledere.

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I GYMNASIAL MATEMATIKVEJLEDNING

Mogens Niss, Uffe Thomas Jankvist og Morten Blomhøj (red.)

Frydenlund

Stadig flere elever i gymnasiet har vanskeligt ved at få et tilstrækkeligt udbytte af deres matematikundervisning. Det stiller voksende krav til lærerne, som ikke for alvor er uddannet til at tage sig af elever med vanskeligheder. Denne bog bidrager til at identificere og forklare problemerne, og navnlig giver den lærerne redskaber til at gøre noget ved dem. Bogen indeholder indsigter, erfaringer og praksisbaserede strategier fra uddannede matematikvejledere.

LÆRERENS PÆDAGOGISKE LEDERSKAB

Elsebeth Jensen og Ole Løw (red.). Med bidrag af Helle Plauborg m.fl.

Akademisk Forlag

Trygge rammer for elevers udvikling, læring, dannelse og trivsel er tæt forbundet med læreres og pædagogers evne til at udøve pædagogisk lederskab. Bogen præsenterer 12 forskellige temaer, der hver især og tilsammen skaber et udgangspunkt for et professionelt pædagogisk lederskab i en skole, der skal rumme elever med meget forskellige behov.

LÆRERENS PÆDAGOGISKE LEDERSKAB

Elsebeth Jensen og Ole Løw (red.). Med bidrag af Helle Plauborg m.fl.

Akademisk Forlag

Trygge rammer for elevers udvikling, læring, dannelse og trivsel er tæt forbundet med læreres og pædagogers evne til at udøve pædagogisk lederskab. Bogen præsenterer 12 forskellige temaer, der hver især og tilsammen skaber et udgangspunkt for et professionelt pædagogisk lederskab i en skole, der skal rumme elever med meget forskellige behov.

 

REARTICULATING MOTIVES

Morten Nissen

Springer

This book presents a theory of motives that has evolved over decades in dialogue with academics and with practitioners. The key proposal is that of collectively cultivating meta-motives – rather than the ubiquitous recipes for manipulating self-regulation. Cultivating meta-motives can proceed through rearticulating motives. Such rearticulation engages with theories and practices of motivation and motives. The book provides both a theoretical argument and a resource for those professionals in education, social work, and health who seek a qualitative understanding of what they do.

REARTICULATING MOTIVES

Morten Nissen

Springer

This book presents a theory of motives that has evolved over decades in dialogue with academics and with practitioners. The key proposal is that of collectively cultivating meta-motives – rather than the ubiquitous recipes for manipulating self-regulation. Cultivating meta-motives can proceed through rearticulating motives. Such rearticulation engages with theories and practices of motivation and motives. The book provides both a theoretical argument and a resource for those professionals in education, social work, and health who seek a qualitative understanding of what they do.

OMSORG

Ditte Winther-Lindqvist

Aarhus Universitetsforlag

Kærlighed kan flytte bjerge, men omsorg kan flytte mennesker. Et af vores mest basale behov er nemlig at blive set og hørt og rummet, som når en ven lytter opmærksomt, eller en mor trøster sit barn. De omsorgsfulde giver os fast grund under fødderne, selv når vi er ud til bens, hvad enten de er fagfolk eller familie. Men hensyn uden omtanke kan også blive for meget af det gode ifølge Ditte Winther-Lindqvist, betænksom psykolog ved Aarhus Universitet. Med omhu minder hun om, at vi altid holder lidt af hinandens skæbne i vores hænder. Uanset om vi aer en elsket. Eller elsker med en fremmed.

OMSORG

Ditte Winther-Lindqvist

Aarhus Universitetsforlag

Kærlighed kan flytte bjerge, men omsorg kan flytte mennesker. Et af vores mest basale behov er nemlig at blive set og hørt og rummet, som når en ven lytter opmærksomt, eller en mor trøster sit barn. De omsorgsfulde giver os fast grund under fødderne, selv når vi er ud til bens, hvad enten de er fagfolk eller familie. Men hensyn uden omtanke kan også blive for meget af det gode ifølge Ditte Winther-Lindqvist, betænksom psykolog ved Aarhus Universitet. Med omhu minder hun om, at vi altid holder lidt af hinandens skæbne i vores hænder. Uanset om vi aer en elsket. Eller elsker med en fremmed.

 

TIDSSKRIFTER

KvaN

Nr. 127, december 2023: Tema: Dansk som andetsprog
 

0-14

Nr. 4, 2023: Tema: Mere medbestemmelse til børnene

 

0-14

Nr. 3, 2023: Tema: Bæredygtige dagtilbud

 NR. 107

TEMA: PROFESSIONEL DØMMEKRAFT

APRIL 2024