Har du læst?

Her finder du nye bøger og tidsskrifter, som forskere fra DPU, Aarhus Universitet har skrevet eller bidraget til.


ÅNDSFRIHED I DET MODERNE SAMFUND

Ove Korsgaard og Michael Agerbo Mørch (red.)

Aarhus Universitetsforlag

I Danmark har vi et vidtforgrenet net af frihedsrettigheder, der historisk har været samlet under begrebet ”åndsfrihed”. Vi har frihed til at tro, mene og sige, hvad vi vil, så længe vi respekterer andres ret til det samme. Alligevel stiller vi i dag spørgsmål, der berører åndsfrihedens kerne: Skal ytringer være frie? Må man bruge demokratiets goder til at forsøge at undergrave demokratiet? Hvad er forskellen mellem at tale og at handle frit? Og hvordan er forholdet mellem stat og borger? I bogen diskuterer forskere fra teologi, filosofi, pædagogik, idéhistorie og samfundsvidenskab begrebets historie, idé og aktualitet og giver et indblik i åndsfrihedens vilkår i det moderne samfund.

ÅNDSFRIHED – i det moderne samfund

Ove Korsgaard og Michael Agerbo Mørch (red.)

Aarhus Universitetsforlag

I Danmark har vi et vidtforgrenet net af frihedsrettigheder, der historisk har været samlet under begrebet ”åndsfrihed”. Vi har frihed til at tro, mene og sige, hvad vi vil, så længe vi respekterer andres ret til det samme. Alligevel stiller vi i dag spørgsmål, der berører åndsfrihedens kerne: Skal ytringer være frie? Må man bruge demokratiets goder til at forsøge at undergrave demokratiet? Hvad er forskellen mellem at tale og at handle frit? Og hvordan er forholdet mellem stat og borger? I bogen diskuterer forskere fra teologi, filosofi, pædagogik, idéhistorie og samfundsvidenskab begrebets historie, idé og aktualitet og giver et indblik i åndsfrihedens vilkår i det moderne samfund.

LEGEKUNST – Leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud

Lars Geer Hammershøj (red.)

Samfundslitteratur

At fremme børns leg og dannelse er en central opgave for pædagoger i dagtilbud. Men hvordan gribes det an, og hvordan skaber man læringsmiljøer, der understøtter disse processer? Denne bog undersøger, hvordan børns møde med kunst og kultur kan være med til at fremme leg og dannelse. Fælles for kunst og leg er, at de begge er aktiviteter, hvor børn og voksne udforsker verden og forholder sig åbent i situationen. I bogen undersøges det, hvordan leg og kunst konkret åbner verden og fællesskaber og dermed skaber mulighed for, at børn kan gøre sig dannende erfaringer.

LEGEKUNST – Leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud

Lars Geer Hammershøj (red.)

Samfundslitteratur

At fremme børns leg og dannelse er en central opgave for pædagoger i dagtilbud. Men hvordan gribes det an, og hvordan skaber man læringsmiljøer, der understøtter disse processer? Denne bog undersøger, hvordan børns møde med kunst og kultur kan være med til at fremme leg og dannelse. Fælles for kunst og leg er, at de begge er aktiviteter, hvor børn og voksne udforsker verden og forholder sig åbent i situationen. I bogen undersøges det, hvordan leg og kunst konkret åbner verden og fællesskaber og dermed skaber mulighed for, at børn kan gøre sig dannende erfaringer.

 

TIDLIGE FOREBYGGENDE INDSATSER, OPSPORING OG UNDERRETNING I DAGTILBUD – rettet mod børn i risiko for mistrivsel

Kirsten Elisa Petersen

Aarhus Universitetsforlag

Denne forskningsoversigt fra DPU i e-bogsserien Pædagogisk indblik gennemgår forskningsviden om tidlige forebyggende indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud rettet mod små børn i risiko for mistrivsel. I forskningsoversigten undersøges det, hvad vi ved fra nyere forskning på området om dagtilbuddets arbejde med børn i risiko for mistrivsel, ligesom det mere specifikt udforskes, hvilke teoretiske forståelser forskningsfeltet har af mistrivsel, samt hvilke børn der er bekymring for. Endvidere ses der på, hvad tidlige forebyggende indsatser i dagtilbud kan handle om i forskningsfeltet, og hvordan der pædagogisk arbejdes med at opspore og underrette i dagtilbud. Desuden sættes der fokus på pædagogers faglighed og kompetencer særligt rettet mod at arbejde med små børn i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Forskningsoversigten har fokus på dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, men ikke på såkaldte specialinstitutioner og specialpædagogiske indsatser rettet mod børn diagnosticeret med fysiske og psykiske handicap.

TIDLIGE FOREBYGGENDE INDSATSER, OPSPORING OG UNDERRETNING I DAGTILBUD – rettet mod børn i risiko for mistrivsel

Kirsten Elisa Petersen

Aarhus Universitetsforlag

Denne forskningsoversigt fra DPU i e-bogsserien Pædagogisk indblik gennemgår forskningsviden om tidlige forebyggende indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud rettet mod små børn i risiko for mistrivsel. I forskningsoversigten undersøges det, hvad vi ved fra nyere forskning på området om dagtilbuddets arbejde med børn i risiko for mistrivsel, ligesom det mere specifikt udforskes, hvilke teoretiske forståelser forskningsfeltet har af mistrivsel, samt hvilke børn der er bekymring for. Endvidere ses der på, hvad tidlige forebyggende indsatser i dagtilbud kan handle om i forskningsfeltet, og hvordan der pædagogisk arbejdes med at opspore og underrette i dagtilbud. Desuden sættes der fokus på pædagogers faglighed og kompetencer særligt rettet mod at arbejde med små børn i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Forskningsoversigten har fokus på dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, men ikke på såkaldte specialinstitutioner og specialpædagogiske indsatser rettet mod børn diagnosticeret med fysiske og psykiske handicap.

VIDEN OM LÆRERUDDANNELSEN

Jens Rasmussen

Aarhus Universitetsforlag

Læreruddannelsen er rygraden i det danske uddannelsessystem, og det er almindeligt kendt, at dygtige lærere er vigtige for samfundet. Måske er det også derfor, så mange har en mening om uddannelsen, og den så ofte har været udsat for reformer. Alligevel er det slående, at forslag til ændringer sjældent tager afsæt i forskning og evalueringer. Det vil denne bog være med til at råde bod på. I bogen kortlægger professor i pædagogik og uddannelse Jens Rasmussen den solide viden, som politikere og fagprofessionelle bør tage i betragtning, når de ønsker at udvikle uddannelsen. Det har nemlig afgørende betydning, hvis kommende lærere skal rustes til at give eleverne det bedst mulige og mest relevante udbytte af deres skolegang.

 

VIDEN OM LÆRERUDDANNELSEN

Jens Rasmussen

Aarhus Universitetsforlag

Læreruddannelsen er rygraden i det danske uddannelsessystem, og det er almindeligt kendt, at dygtige lærere er vigtige for samfundet. Måske er det også derfor, så mange har en mening om uddannelsen, og den så ofte har været udsat for reformer. Alligevel er det slående, at forslag til ændringer sjældent tager afsæt i forskning og evalueringer. Det vil denne bog være med til at råde bod på. I bogen kortlægger professor i pædagogik og uddannelse Jens Rasmussen den solide viden, som politikere og fagprofessionelle bør tage i betragtning, når de ønsker at udvikle uddannelsen. Det har nemlig afgørende betydning, hvis kommende lærere skal rustes til at give eleverne det bedst mulige og mest relevante udbytte af deres skolegang.

 

KØN, ETNICITET OG SKOLELIV

Dorthe Staunæs

Samfundslitteratur

Køn, etnicitet og skoleliv er blandt de første empirisk baserede eksempler på et performativt take i nordisk pædagogisk forskning. Denne bog tager udgangspunkt i skolelivet omkring to 7. klasser i en københavnsk forstad og undersøger via nærbilleder af elevernes fællesskaber, hvordan køn, race, etnicitet og seksualitet væver sig sammen og bliver til som strukturerende principper. Bogen bygger på feltarbejde, interview og over 2.500 snapshots taget af elever med engangskameraer omkring årtusindskiftet og bliver derfor et vidnesbyrd om en bestemt tid og teorihorisont, men kan også læses som spirer til noget, der endnu ikke er sket eller begrebsliggjort. Herunder #BlackLivesMatter, #SayHerName og #MeToo.

KØN, ETNICITET OG SKOLELIV

Dorthe Staunæs

Samfundslitteratur

Køn, etnicitet og skoleliv er blandt de første empirisk baserede eksempler på et performativt take i nordisk pædagogisk forskning. Denne bog tager udgangspunkt i skolelivet omkring to 7. klasser i en københavnsk forstad og undersøger via nærbilleder af elevernes fællesskaber, hvordan køn, race, etnicitet og seksualitet væver sig sammen og bliver til som strukturerende principper. Bogen bygger på feltarbejde, interview og over 2.500 snapshots taget af elever med engangskameraer omkring årtusindskiftet og bliver derfor et vidnesbyrd om en bestemt tid og teorihorisont, men kan også læses som spirer til noget, der endnu ikke er sket eller begrebsliggjort. Herunder #BlackLivesMatter, #SayHerName og #MeToo.

KARRIEREVEJLEDNING OG BÆREDYGTIGHED

Rita Buhl og Peter Plant (red.)

Frydenlund

Hvordan kan erhvervs- og karrierevejledning spille en rolle i ‘det bæredygtige liv’? Det giver en række undervisere, formidlere og forskere i vejledning deres bud på. Forfatterne anskuer karrierevejledning som en frigørende praksis og som en mulig vej til at bidrage til, at vi hver især og i fællesskab kan påvirke den verden, vi er en del af. Bogen er et indspark til debatten om sammenhængen mellem karrierevejledning og bæredygtighed og ikke mindst et ønske om at sætte bæredygtighed på dagsordenen. Dermed går forfatterne også bort fra den individuelle livsbane, der ofte ligger til grund for ’det at gøre karriere’: Hvad du bliver til, hvordan du udfolder dine potentialer, hvordan du skaber dig en vej i livet – måske på trods af hårde odds.

KARRIEREVEJLEDNING OG BÆREDYGTIGHED

Rita Buhl og Peter Plant (red.)

Frydenlund

Hvordan kan erhvervs- og karrierevejledning spille en rolle i ‘det bæredygtige liv’? Det giver en række undervisere, formidlere og forskere i vejledning deres bud på. Forfatterne anskuer karrierevejledning som en frigørende praksis og som en mulig vej til at bidrage til, at vi hver især og i fællesskab kan påvirke den verden, vi er en del af. Bogen er et indspark til debatten om sammenhængen mellem karrierevejledning og bæredygtighed og ikke mindst et ønske om at sætte bæredygtighed på dagsordenen. Dermed går forfatterne også bort fra den individuelle livsbane, der ofte ligger til grund for ’det at gøre karriere’: Hvad du bliver til, hvordan du udfolder dine potentialer, hvordan du skaber dig en vej i livet – måske på trods af hårde odds.

 

REGNEHULLER – Negative tal, potenser og pi, store og små tal

Lena Lindenskov, Steffen Overgaard, Mikkel Stoltenberg Bruun og Cecilie Carlsen Bach

Dansk Psykologisk Forlag

Dette elevhæfte er beregnet på at motivere elever i matematikvanskeligheder med konkrete opgaver inden for negative tal, potenser og pi og store og små tal. Baggrunden, for at en elev kommer i vanskeligheder, kan være meget personlig, og det er ikke nok at fokusere på det fagfaglige. Elevhæftet er knyttet til ’Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet – kortlægning gennem samtale’, der fokuserer på kortlægning af elevers matematikvanskeligheder. Regnehuller er et materiale rettet mod eleverne, og kommer med relevante aktiviteter og materialer til kortlagte regnehuller.

REGNEHULLER – Negative tal, potenser og pi, store og små tal

Lena Lindenskov, Steffen Overgaard, Mikkel Stoltenberg Bruun og Cecilie Carlsen Bach

Dansk Psykologisk Forlag

Dette elevhæfte er beregnet på at motivere elever i matematikvanskeligheder med konkrete opgaver inden for negative tal, potenser og pi og store og små tal. Baggrunden, for at en elev kommer i vanskeligheder, kan være meget personlig, og det er ikke nok at fokusere på det fagfaglige. Elevhæftet er knyttet til ’Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet – kortlægning gennem samtale’, der fokuserer på kortlægning af elevers matematikvanskeligheder. Regnehuller er et materiale rettet mod eleverne, og kommer med relevante aktiviteter og materialer til kortlagte regnehuller.

BEDRE LÆRINGSMILJØER GENNEM EVALUERING OG SAMARBEJDE

Bent B. Andresen

Dafolo

Denne bog giver inspiration til, hvordan man som leder eller pædagogisk medarbejder i dagtilbud kan skabe bedre læringsmiljøer gennem evaluering og professionelt samarbejde. På den måde kan der både leves op til forventningerne i nyere lovgivning om den pædagogiske indsats og gøres en reel forskel i hverdagen i dagtilbuddet. Bogen indeholder blandt andet viden og redskaber til at forstå, etablere og fastholde en evalueringskultur, styrke det lokale læringsmiljø og organisere et professionelt arbejds- og læringsfællesskab.

BEDRE LÆRINGSMILJØER GENNEM EVALUERING OG SAMARBEJDE

Bent B. Andresen

Dafolo

Denne bog giver inspiration til, hvordan man som leder eller pædagogisk medarbejder i dagtilbud kan skabe bedre læringsmiljøer gennem evaluering og professionelt samarbejde. På den måde kan der både leves op til forventningerne i nyere lovgivning om den pædagogiske indsats og gøres en reel forskel i hverdagen i dagtilbuddet. Bogen indeholder blandt andet viden og redskaber til at forstå, etablere og fastholde en evalueringskultur, styrke det lokale læringsmiljø og organisere et professionelt arbejds- og læringsfællesskab.

 

TIDSSKRIFTER

KOGNITION & PÆDAGOGIK

Nr. 126: Tema: Professionsdannelse

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT

Nr. 4, 2022: Tema: Pædagogiske mødesteder i Grønland

 NR. 103

TEMA: Kvalitet i pædagogik og uddannelse

DECEMBER 2022