Har du læst?

Her finder du nye bøger og tidsskrifter, som forskere fra DPU, Aarhus Universitet har skrevet eller bidraget til.


SKRAMMELLEGEPLADSEN

Ning de Coninck-Smith

Aarhus Universitetsforlag

Den 15. august 1943 stormede en flok børn ind på Danmarks første skrammellegeplads. De voksne havde fyldt græsarealet i Emdrup op med gamle brædder og trætte trillebøre, og snart var der jordhuler, murstenshuse og tårne overalt. Idéen viste sig at være så god, at den har holdt sig i mange generationer. Politikere, pædagoger, arkitekter og kunstnere tog den fri, skabende leg til hjertet, i håbet om at børnene kunne blive fremtidens fredselskende bygmestre. Allerede rundt om 1800-tallets sandkasser diskuterede man, om byens børn kunne lege sig til at blive gode samfundsborgere, og i dag er legepladser blevet big business.

SKRAMMELLEGEPLADSEN

Ning de Coninck-Smith

Aarhus Universitetsforlag

Den 15. august 1943 stormede en flok børn ind på Danmarks første skrammellegeplads. De voksne havde fyldt græsarealet i Emdrup op med gamle brædder og trætte trillebøre, og snart var der jordhuler, murstenshuse og tårne overalt. Idéen viste sig at være så god, at den har holdt sig i mange generationer. Politikere, pædagoger, arkitekter og kunstnere tog den fri, skabende leg til hjertet, i håbet om at børnene kunne blive fremtidens fredselskende bygmestre. Allerede rundt om 1800-tallets sandkasser diskuterede man, om byens børn kunne lege sig til at blive gode samfundsborgere, og i dag er legepladser blevet big business.

OVERLEVELSESGUIDE FOR NYE LÆRERE

Kari Kragh Blume Dahl, Per Fibæk Laursen og Bent B. Andresen (red.)

Dafolo

Lærerjobbet er et drømmejob for mange nyuddannede lærere, og de glæder sig til at starte i skolen, når de er færdige med deres uddannelse. Men i de første år som ny lærer oplever mange også, at det kan være en udfordring at finde sine egne ben i jobbet. Formålet med denne bog er at hjælpe nye lærere ind i skolens verden, så de nemmere finder sig til rette i lærerprofessionen. Bogen behandler en række typiske udfordringer, som nye lærere ofte oplever, og giver gode råd og tips til, hvordan man kan håndtere og arbejde med disse udfordringer.

OVERLEVELSESGUIDE FOR NYE LÆRERE

Kari Kragh Blume Dahl, Per Fibæk Laursen og Bent B. Andresen (red.)

Dafolo

Lærerjobbet er et drømmejob for mange nyuddannede lærere, og de glæder sig til at starte i skolen, når de er færdige med deres uddannelse. Men i de første år som ny lærer oplever mange også, at det kan være en udfordring at finde sine egne ben i jobbet. Formålet med denne bog er at hjælpe nye lærere ind i skolens verden, så de nemmere finder sig til rette i lærerprofessionen. Bogen behandler en række typiske udfordringer, som nye lærere ofte oplever, og giver gode råd og tips til, hvordan man kan håndtere og arbejde med disse udfordringer.

 

GODE INTENTIONER ER IKKE NOK

Laila Lagermann og Iram Khawaja

Dansk Psykologisk Forlag

Hvordan sikrer man minoritetsetniske elevers muligheder for at deltage på lige fod med andre børn og unge? Hvordan skaber man pædagogisk rum med plads til forskellighed? Bogen viser i teori og praksis, hvordan man som professionel i skole og daginstitution kan skabe bedre vilkår for inklusion og diversitet. Det handler om pædagogisk social ansvarlighed, som er omdrejningspunktet for den nye tilgang, bogen præsenterer. Bogen sætter ord på og gør op med de myter om racisme, diversitet, etnicitet, kultur og religion, som professionelle kæmper med i pædagogisk praksis, og giver en række konkrete råd og anbefalinger til, hvordan man kan håndtere de svære spørgsmål og dilemmaer i hverdagen.

GODE INTENTIONER ER IKKE NOK

Laila Lagermann og Iram Khawaja

Dansk Psykologisk Forlag

Hvordan sikrer man minoritetsetniske elevers muligheder for at deltage på lige fod med andre børn og unge? Hvordan skaber man pædagogisk rum med plads til forskellighed? Bogen viser i teori og praksis, hvordan man som professionel i skole og daginstitution kan skabe bedre vilkår for inklusion og diversitet. Det handler om pædagogisk social ansvarlighed, som er omdrejningspunktet for den nye tilgang, bogen præsenterer. Bogen sætter ord på og gør op med de myter om racisme, diversitet, etnicitet, kultur og religion, som professionelle kæmper med i pædagogisk praksis, og giver en række konkrete råd og anbefalinger til, hvordan man kan håndtere de svære spørgsmål og dilemmaer i hverdagen.

KAUSALITET OG EFFEKTFULDHED – i pædagogisk forskning og praksis

Jacob H. Christensen og Lars Qvortrup (red.)

Aarhus Universitetsforlag

I bogen viser forfatterne, at traditionelle undersøgelser af årsag og virkning ofte undervurderer den kompleksitet, som eksempelvis læreren møder i klasseværelset. Derfor erstatter de begrebet effekt med effektfuldhed og introducerer en anden og mere kompleks forståelse af begrebet kausalitet. Bogen beskriver de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser bag undersøgelser af kausalitet og effektfuldhed i pædagogiske sammenhænge og præsenterer en række konkrete undersøgelsesdesign, som kan inspirere studerende, undervisere og forskere, der interesserer sig for effektfuldhed i deres arbejde.

 

KAUSALITET OG EFFEKTFULDHED – i pædagogisk forskning og praksis

Jacob H. Christensen og Lars Qvortrup (red.)

Aarhus Universitetsforlag

I bogen viser forfatterne, at traditionelle undersøgelser af årsag og virkning ofte undervurderer den kompleksitet, som eksempelvis læreren møder i klasseværelset. Derfor erstatter de begrebet effekt med effektfuldhed og introducerer en anden og mere kompleks forståelse af begrebet kausalitet. Bogen beskriver de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser bag undersøgelser af kausalitet og effektfuldhed i pædagogiske sammenhænge og præsenterer en række konkrete undersøgelsesdesign, som kan inspirere studerende, undervisere og forskere, der interesserer sig for effektfuldhed i deres arbejde.

 

PEOPLEHOOD IN THE NORDIC WORLD

Ove Korsgaard

Aarhus Universitetsforlag

Bogen undersøger betydningen af begreberne ’folk’ og ’folkelighed’ for den politiske såvel som den identitetsskabende proces i de nordiske lande. En lang og til tider smertefuld historisk proces, hvor nordboerne lærte, hvor vigtig forbindelsen er mellem kunsten at regere og kunsten at oplyse og opdrage, når det handler om at skabe et velfungerende samfund.

PEOPLEHOOD IN THE NORDIC WORLD

Ove Korsgaard

Aarhus Universitetsforlag

Bogen undersøger betydningen af begreberne ’folk’ og ’folkelighed’ for den politiske såvel som den identitetsskabende proces i de nordiske lande. En lang og til tider smertefuld historisk proces, hvor nordboerne lærte, hvor vigtig forbindelsen er mellem kunsten at regere og kunsten at oplyse og opdrage, når det handler om at skabe et velfungerende samfund.

PRAKSIS- OG PROFESSIONSUDVIKLING I DAGINSTITUTIONER

Bente Jensen og Lone Svinth

Aarhus Universitetsforlag

Denne forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie Pædagogisk indblik har til formål er at skabe overblik over og indblik i forskningslitteraturen om praksis- og professionsudvikling i daginstitutioner. Praksis- og professionsudvikling defineres som tiltag, der iværksættes med henblik på at styrke professionelles kompetencer til at udvikle og forbedre daginstitutionspraksis og i forlængelse heraf børns muligheder for trivsel og udvikling.

PRAKSIS- OG PROFESSIONSUDVIKLING I DAGINSTITUTIONER

Bente Jensen og Lone Svinth

Aarhus Universitetsforlag

Denne forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie Pædagogisk indblik har til formål er at skabe overblik over og indblik i forskningslitteraturen om praksis- og professionsudvikling i daginstitutioner. Praksis- og professionsudvikling defineres som tiltag, der iværksættes med henblik på at styrke professionelles kompetencer til at udvikle og forbedre daginstitutionspraksis og i forlængelse heraf børns muligheder for trivsel og udvikling.

 

SAMMENHÆNG MELLEM TEORI OG PRAKSIS I ERHVERVSUDDANNELSERNE

Vibe Aarkrog og Bjarne Wahlgren

Aarhus Universitetsforlag

Frafaldet på landets erhvervsuddannelser er alt for højt, og udsigten til mangel på faglærte vækker bekymring hos politikerne og i erhvervslivet. Denne forskningsoversigt fra DPU i e-bogsserien Pædagogisk indblik gennemgår forskningsviden om, hvordan man kan skabe den sammenhæng mellem teori og praksis, der kan være med til at styrke erhvervsuddannelserne.

SAMMENHÆNG MELLEM TEORI OG PRAKSIS I ERHVERVSUDDANNELSERNE

Vibe Aarkrog og Bjarne Wahlgren

Aarhus Universitetsforlag

Frafaldet på landets erhvervsuddannelser er alt for højt, og udsigten til mangel på faglærte vækker bekymring hos politikerne og i erhvervslivet. Denne forskningsoversigt fra DPU i e-bogsserien Pædagogisk indblik gennemgår forskningsviden om, hvordan man kan skabe den sammenhæng mellem teori og praksis, der kan være med til at styrke erhvervsuddannelserne.

TIDSSKRIFTER

KOGNITION & PÆDAGOGIK

Nr. 124: Tema: FamilieskabNR. 101

INDHOLD

JUNI 2022