Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

E-books

SOSU-uddannelser og ældrepleje

Dorte Brix: Etik i ældreplejen

83 sider * ISBN: 87-7684-564-8 * udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2019

Inclusion and exclusion

Kirsten Elisa Petersen: Stemmer fra en bande - Unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og fremtid

200 sider * 978-87-7684-738-8 * DPU, Aarhus Universitet 2015

Download report


Kirsten Elisa Petersen & Lars Ladefoged: Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier – forsknings- og vidensopsamling

71 sider *978-87-7684-745-6 * DPU, Aarhus Universitet 2015

Download report


Kirsten Elisa Petersen & Lars Ladefoged: Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier

126 sider * 978-87-7684-765-4 *Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

Download report


fileadmin/edu/Forskning/SILO/Ebog_-_Daginstitutioner_i_udsatte_boligomraader_-_paedagogisk_udvikling_i_arbejdet_med_udsatte_boern_og_familier_-_feb_2015.pdfNiels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind: Daginstitutioner i
udsatte boligområder - Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier. Et forsknings- og udviklingsprojekt

89 sider * ISBN 978-87-7684-785-2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

Download rapportfileadmin/edu/Forskning/SILO/Ebog_-_Daginstitutioner_i_udsatte_boligomraader_-_paedagogisk_udvikling_i_arbejdet_med_udsatte_boern_og_familier_-_feb_2015.pdf


Uffe Ladefoged: Håbet er lysegrønt. Et casestudie i hvordan recovery‐orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud

75 sider * ISBN 978‐87‐7684‐807‐1 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten og Mikkel Lynggaard: Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014
279 sider * ISBN 978-87-7684-816-3 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download report


Susan Tetler og Lotte Hedegaard-Sørensen: Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Redegørelse for baggrund og metode ? i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer
91 sider * ISBN 978-87-7684-840-8 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Niels Egelund: Kvalitet i specialskoler
33 sider * ISBN 978-87-7684-842-2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Anne Morin: Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler – Praksisfortællinger
32 sider * ISBN 978-87-7684-844-6 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Beatrice Schindler Rangvid og Niels Egelund: Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey-kortlægning blandt specialskoler og PPR
53 sider * ISBN 978-87-7684-850-7 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen: Kvalitet på specialskoler:En kortfattet systematisk forskningskortlægning
50 sider * ISBN 978-87-7684-852-1 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2014

Download rapporten


Beatrice Schindler Rangvid og Mikkel Lynggaard:Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere
58 sider * ISBN 978-87-7684-848-4 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapporten


Ditte Zester og Lisa Østervig Albertsen: Mod bedre resultater? En kvalitativ analyse af botilbudslederes oplevelse af effektstyring og centerstrukturen i Københavns Kommune.
148 sider * 978?87?7684?876?7 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download report


Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard og Susan Tetler: Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013
182 sider * ISBN:978?87?7684?913?9 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download report


Søren Langager (red.):Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning – en KvaliKomBo antologi

166 sider * ISBN: 978?87?7684?938?2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download report 


Susan Tetler, Lotte Hedegaard Sørensen, Laura Mørk Emtoft og Hilde Ulvseth: Komparativ undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse (Danmark, Canada/Ontario, Finland, og Sverige)

129 sider * ISBN: 978-87-7684-944-3 * Rapport til Formandskabet for Skolerådet * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind: Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder

136 sider * ISBN: 978?87?7684?954?2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2012

Download report as E-bog (pdf)


Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark og Søren Langager: Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

161 sider * ISBN: 978-87-7684-967-2 * Udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' * Udgivet af SSIP - Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2012

Download report as free E-book (pdf)


Kirsten Elisa Petersen: Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution

86 sider * ISBN: 978?87?7684?983?2 * Udgivet af SSIP - Social? og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012

Download report as free E-book (pdf)

 


Lotte Hedegaard?Sørensen: Beskyttet eller inkluderet – en falsk modsætning. En undersøgelse af specialklasserækken på en folkeskole

90 sider* ISBN: 978?87?7684?986?3 * Udgivet af SSIP ? Social? og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv. 2012

Download report as free E-book here


Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann: Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

101 sider * ISBN: 978?87?7684?989?4 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012

Download report as free E-book here


Kirsten Elisa Petersen: Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i vuggestuen

95 sider * ISBN: 978?87?7430?248?3 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2011

Download as free E-book here


Lotte HedegaardSørensen og Søren Langager: Samarbejdets kunst - arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

99 sider * ISBN: 978-87-7430-269-8 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012

Download report as free E-book here


Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen og Søren Langager: Selvfølgelige forventninger -Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel

158 sider * ISBN 978-87-7430-262-9 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, Aarhus Universitet 2011

Download report as free E-book here (PDF)

 


fileadmin/www.dpu.dk/e-boeger/SSIP/Rapporter/Ebog_-_Hvad_er_vigtig_paedagogisk_viden_om_socialt_udsatte_boern_i_daginstitutionen_01.pdfKlaus Kasper Kofod og Kirsten Elisa Petersen: Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen? - Pædagogstuderendes faglige viden, rettet mod udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske arbejde

114 sider * ISBN: 978-87-7430-247-6 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, Aarhus Universitet 2011

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)fileadmin/www.dpu.dk/e-boeger/SSIP/Rapporter/Ebog_-_Hvad_er_vigtig_paedagogisk_viden_om_socialt_udsatte_boern_i_daginstitutionen_01.pdf


Stine Marie Hur: Frigørelsens magt - Pædagogiske roller i relation til frie udviklingshæmmede voksne

 67 sider * ISBN 978-87-7430-044-1 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

fileadmin/www.dpu.dk/forskning/forskningsprogrammer/socialogspecialpaedagogik/eboeger/forskning_specialx2d-og-socialpaedagogik_20090923114648_ebog-frigoerelsens-magt.pdfDownload rapporten som gratis E-bog (PDF)

 


Annemarie Højmark: Om tilsætning og opfindsomhed. En pædagogisk antropologisk undersøgelse om begrundelser i socialpædagogisk arbejde med voksne med udviklingshæmning i botilbud.

81 sider * ISBN 978-87-7430-046-5 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Klaus Kasper Kofod og Niels Rosendal Jensen: Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede

88 sider* ISBN 978-87-7430-058-8 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)