Har du læst?

Her finder du nye bøger og tidsskrifter, som forskere fra DPU, Aarhus Universitet har skrevet eller bidraget til.


OMSORG I PÆDAGOGISK ARBEJDE

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Hans Reitzels Forlag

Omsorg i pædagogisk arbejde fokuserer på de mange trivselsudfordringer, vi ser i børne- og ungelivet i dag, både i dagtilbud og skole- og fritidstilbud. Bogen tilbyder en eksistentiel udviklingspsykologisk tilgang til omsorgsarbejdet. Udgivelsen er en hyldest til omsorgen i menneskers liv og er skrevet i et fagligt sprog, der tænkes omsat til en reflekteret pædagogik.

OMSORG I PÆDAGOGISK ARBEJDE

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Hans Reitzels Forlag

Omsorg i pædagogisk arbejde fokuserer på de mange trivselsudfordringer, vi ser i børne- og ungelivet i dag, både i dagtilbud og skole- og fritidstilbud. Bogen tilbyder en eksistentiel udviklingspsykologisk tilgang til omsorgsarbejdet. Udgivelsen er en hyldest til omsorgen i menneskers liv og er skrevet i et fagligt sprog, der tænkes omsat til en reflekteret pædagogik.

SPECIALPÆDAGOGIK – En fagdidaktik

Helle Rabøl Hansen, Ib Ravn, Bjørg Kjær m.fl.

Hans Reitzels Forlag

Læseren tages her med ind i klasserummet både i skolen og på uddannelser, hvor specialpædagogiske dilemmaer udspiller sig. Det er en grundbog i specialpædagogik, som er funderet i didaktik og specialpædagogikkens undervisningsteorier. Antologien består af i alt 22 kapitler skrevet af en række forfattere, som med hver deres professionelle baggrund giver et bud på en vifte af temaer, som er aktuelle for studerende, der har en ambition om at byde ind i lærerjobbet med specialpædagogisk ekspertise.

SPECIALPÆDAGOGIK – En fagdidaktik

Helle Rabøl Hansen, Ib Ravn, Bjørg Kjær m.fl.

Hans Reitzels Forlag

Læseren tages her med ind i klasserummet både i skolen og på uddannelser, hvor specialpædagogiske dilemmaer udspiller sig. Det er en grundbog i specialpædagogik, som er funderet i didaktik og specialpædagogikkens undervisningsteorier. Antologien består af i alt 22 kapitler skrevet af en række forfattere, som med hver deres professionelle baggrund giver et bud på en vifte af temaer, som er aktuelle for studerende, der har en ambition om at byde ind i lærerjobbet med specialpædagogisk ekspertise.

 

LÆRERENS PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK

Per Fibæk Laursen (red.)

Hans Reitzels Forlag

Udgivelsen introducerer til lærerens professionsfaglige viden. Dvs. til hvordan man kan bruge pædagogisk og almen didaktisk teori til analyse og forberedelse i skolen. Bogen vil inspirere til at undersøge og vurdere forholdet mellem skolens normative side (hvad vi gerne vil med skolen) og de muligheder, som skolen og lærerne har for at realisere deres mission (hvad vi rent faktisk kan gøre i skolen). Dette dilemma udfoldes gennem bogens kapitler og forbereder læseren til at begrunde sit pædagogiske arbejde overfor kolleger og forældre.

LÆRERENS PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK

Per Fibæk Laursen (red.)

Hans Reitzels Forlag

Udgivelsen introducerer til lærerens professionsfaglige viden. Dvs. til hvordan man kan bruge pædagogisk og almen didaktisk teori til analyse og forberedelse i skolen. Bogen vil inspirere til at undersøge og vurdere forholdet mellem skolens normative side (hvad vi gerne vil med skolen) og de muligheder, som skolen og lærerne har for at realisere deres mission (hvad vi rent faktisk kan gøre i skolen). Dette dilemma udfoldes gennem bogens kapitler og forbereder læseren til at begrunde sit pædagogiske arbejde overfor kolleger og forældre.

DELTAGELSE OG FORSKELLIGHED

Mette Molbæk (red.), Lotte Hedegaard-Sørensen m.fl.

Hans Reitzels Forlag

Bogen præsenterer viden og forskning inden for fagområderne inklusion og specialpædagogik. Den er tænkt som inspiration til arbejdet med inkluderende specialpædagogik gennem temaer som iagttagelse og udvikling af elevens deltagelsesmuligheder, specialpædagogikkens rammer og organisering, kommunikation og samarbejde samt det inkluderende perspektiv i skolen. Bogen tilbyder således en indføring i det inklusions- og specialpædagogiske fagområde.

 

DELTAGELSE OG FORSKELLIGHED

Mette Molbæk (red.), Lotte Hedegaard-Sørensen m.fl.

Hans Reitzels Forlag

Bogen præsenterer viden og forskning inden for fagområderne inklusion og specialpædagogik. Den er tænkt som inspiration til arbejdet med inkluderende specialpædagogik gennem temaer som iagttagelse og udvikling af elevens deltagelsesmuligheder, specialpædagogikkens rammer og organisering, kommunikation og samarbejde samt det inkluderende perspektiv i skolen. Bogen tilbyder således en indføring i det inklusions- og specialpædagogiske fagområde.

 

TIDSSKRIFTER

KOGNITION & PÆDAGOGIK

Nr. 129: Tema: Projektpædagogik før, nu og i fremtidenNR. 106

TEMA: Sex og pædagogik

OKTOBER 2023