Har du læst?

Her finder du nye bøger og tidsskrifter, som forskere fra DPU, Aarhus Universitet har skrevet eller bidraget til.


DANSKE ELEVERS LÆSEKOMPETENCE I 4. KLASSE – Resultater af PIRLS-undersøgelsen 2021

Simon Skov Fougt, Katja Neubert, Rune Müller Kristensen, Rebekka Hegaard Gabrielsson, Louise Molbæk og Christian Christrup Kjeldsen

Aarhus Universitetsforlag

Bogen præsenterer resultaterne af Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) fra 2021 og fortæller om undersøgelsens baggrund og formål samt om udviklingen i elevernes læsekompetence fra 2006 og til i dag. Resultaterne peger på, at der fortsat er brug for en fælles indsats for at styrke elevernes læsning i skole og i fritid. Danske 4.-klasseelevers læsekompetence har aldrig været lavere. Der er flere elever, der har svært ved at læse, og for de svageste læsere er det endnu sværere end tidligere. Andelen af dygtige læsere er den samme som i tidligere undersøgelser, men næsten 25 procent af de danske 4.-klasseelever kan hverken fortolke, læse mellem linjerne eller læse kildekritisk. Samtidig er elevernes læseglæde faldet, og Danmark er – sammen med Norge – det land i hele undersøgelsen, som har færrest elever, der rigtig godt kan lide at læse. Flere elever har lav tiltro til deres egen læseforståelse, og både eleverne og deres forældre læser sjældnere i deres fritid.

DANSKE ELEVERS LÆSEKOMPETENCE I 4. KLASSE – Resultater af PIRLS-undersøgelsen 2021

Simon Skov Fougt, Katja Neubert, Rune Müller Kristensen, Rebekka Hegaard Gabrielsson, Louise Molbæk og Christian Christrup Kjeldsen

Aarhus Universitetsforlag

Bogen præsenterer resultaterne af Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) fra 2021 og fortæller om undersøgelsens baggrund og formål samt om udviklingen i elevernes læsekompetence fra 2006 og til i dag. Resultaterne peger på, at der fortsat er brug for en fælles indsats for at styrke elevernes læsning i skole og i fritid. Danske 4.-klasseelevers læsekompetence har aldrig været lavere. Der er flere elever, der har svært ved at læse, og for de svageste læsere er det endnu sværere end tidligere. Andelen af dygtige læsere er den samme som i tidligere undersøgelser, men næsten 25 procent af de danske 4.-klasseelever kan hverken fortolke, læse mellem linjerne eller læse kildekritisk. Samtidig er elevernes læseglæde faldet, og Danmark er – sammen med Norge – det land i hele undersøgelsen, som har færrest elever, der rigtig godt kan lide at læse. Flere elever har lav tiltro til deres egen læseforståelse, og både eleverne og deres forældre læser sjældnere i deres fritid.

SOCIAL ULIGHED SET GENNEM UDDANNELSE

Niels Rosendal Jensen, Thomas Clausen, Bente Jensen, Christian Christrup Kjeldsen og Anne Larson (red.)

Aarhus Universitetsforlag

Trods mange årtiers indsats for at skabe lighed gennem uddannelse vokser den sociale og økonomiske ulighed i Danmark. Det er stadig den familiemæssige baggrund, der har størst betydning for unges valg af uddannelse, og tiden på skolebænken er afgørende for, hvordan de klarer sig i et samfund som det danske. I bogen belyser forskere fra DPU blandt andet, hvad familiebaggrund, socioøkonomiske forhold og skolegang betyder for specialklasseeleverne Peter og Jespers videre vej i livet. De undersøger også, om dagtilbud, SU og voksenuddannelse kan være med til at formindske uligheder i skolesystemet og samfundet. På en baggrund af coronapandemi, stigende mistrivsel og digitalisering viser forfatterne, hvorfor det fortsat er vigtigt at bekæmpe social ulighed gennem uddannelse.

SOCIAL ULIGHED SET GENNEM UDDANNELSE

Niels Rosendal Jensen, Thomas Clausen, Bente Jensen, Christian Christrup Kjeldsen og Anne Larson (red.)

Aarhus Universitetsforlag

Trods mange årtiers indsats for at skabe lighed gennem uddannelse vokser den sociale og økonomiske ulighed i Danmark. Det er stadig den familiemæssige baggrund, der har størst betydning for unges valg af uddannelse, og tiden på skolebænken er afgørende for, hvordan de klarer sig i et samfund som det danske. I bogen belyser forskere fra DPU blandt andet, hvad familiebaggrund, socioøkonomiske forhold og skolegang betyder for specialklasseeleverne Peter og Jespers videre vej i livet. De undersøger også, om dagtilbud, SU og voksenuddannelse kan være med til at formindske uligheder i skolesystemet og samfundet. På en baggrund af coronapandemi, stigende mistrivsel og digitalisering viser forfatterne, hvorfor det fortsat er vigtigt at bekæmpe social ulighed gennem uddannelse.

 

(FARVE)BLINDE VINKLER – om racialisering, ulighed og andetgørelse i pædagogisk praksis

Iram Khajawa og Laila Lagermann (red.)

Samfundslitteratur

Danmark har gennem de sidste 50 år udviklet og ændret sig i en mere mangfoldig retning i forhold til etniske, religiøse og kulturelle mindretal. Det kommer også til udtryk i det danske institutionsliv. Mange praktikere, studerende og forskere inden for det pædagogiske felt oplever i forlængelse heraf et behov for at håndtere og forstå de spørgsmål og dilemmaer om diversitet, som det implicerer. Denne antologi ønsker at forløse nogle af disse ved at bidrage med viden, indblik og handleanvisninger til praksis. Den bidrager med et tværkontekstuelt fokus og inddrager forskellige pædagogiske læringssammenhænge: fra daginstitutioner over skoler og gymnasier til videregående uddannelser. Samlet set pointerer antologien de væsentlige forskelle i betingelserne for arbejdet med mangfoldighed i forskellige pædagogiske praksisser, ligesom den bidrager med et blik på fællestrækkene i de strukturelle rammer omkring racialisering og andetgørelse på tværs af disse sammenhænge.

(FARVE)BLINDE VINKLER – om racialisering, ulighed og andetgørelse i pædagogisk praksis

Iram Khajawa og Laila Lagermann (red.)

Samfundslitteratur

Danmark har gennem de sidste 50 år udviklet og ændret sig i en mere mangfoldig retning i forhold til etniske, religiøse og kulturelle mindretal. Det kommer også til udtryk i det danske institutionsliv. Mange praktikere, studerende og forskere inden for det pædagogiske felt oplever i forlængelse heraf et behov for at håndtere og forstå de spørgsmål og dilemmaer om diversitet, som det implicerer. Denne antologi ønsker at forløse nogle af disse ved at bidrage med viden, indblik og handleanvisninger til praksis. Den bidrager med et tværkontekstuelt fokus og inddrager forskellige pædagogiske læringssammenhænge: fra daginstitutioner over skoler og gymnasier til videregående uddannelser. Samlet set pointerer antologien de væsentlige forskelle i betingelserne for arbejdet med mangfoldighed i forskellige pædagogiske praksisser, ligesom den bidrager med et blik på fællestrækkene i de strukturelle rammer omkring racialisering og andetgørelse på tværs af disse sammenhænge.

BØRN OG UNGE MED DIAGNOSER – en grundbog til pædagoger

Kirsten Elisa Petersen, Anne Morin og Bjørg Kjær (red.)

Samfundslitteratur

Forekomsten af fire af de fem hyppigste psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er mere end fordoblet hen over perioden 2009-2019. Samtidig har adskillige studier belyst, at denne udvikling sætter pædagogernes faglighed under pres, især hvad angår kompetencer til at observere, underrette og udvikle en pædagogisk praksis, der kan rumme denne gruppe børn og unge. Denne bog behandler problemstillingen ud fra et dobbeltperspektiv. Det ene perspektiv retter opmærksomheden mod børnene og de unge, og hvordan de hyppigst forekommende diagnoser manifesterer sig i den pædagogiske praksis, mens bogens andet perspektiv belyser pædagogernes arbejde med og samarbejde om disse børn og unge. Denne udgave af bogen retter sig særligt mod pædagoger samt studerende og undervisere på landets pædagoguddannelser, hvor den især kan anvendes i forbindelse med studier i dagtilbud, børne- og ungeområdet samt social- og specialpædagogik.

 

BØRN OG UNGE MED DIAGNOSER – en grundbog til pædagoger

Kirsten Elisa Petersen, Anne Morin og Bjørg Kjær (red.)

Samfundslitteratur

Forekomsten af fire af de fem hyppigste psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er mere end fordoblet hen over perioden 2009-2019. Samtidig har adskillige studier belyst, at denne udvikling sætter pædagogernes faglighed under pres, især hvad angår kompetencer til at observere, underrette og udvikle en pædagogisk praksis, der kan rumme denne gruppe børn og unge. Denne bog behandler problemstillingen ud fra et dobbeltperspektiv. Det ene perspektiv retter opmærksomheden mod børnene og de unge, og hvordan de hyppigst forekommende diagnoser manifesterer sig i den pædagogiske praksis, mens bogens andet perspektiv belyser pædagogernes arbejde med og samarbejde om disse børn og unge. Denne udgave af bogen retter sig særligt mod pædagoger samt studerende og undervisere på landets pædagoguddannelser, hvor den især kan anvendes i forbindelse med studier i dagtilbud, børne- og ungeområdet samt social- og specialpædagogik.

 

BØRN OG UNGE MED DIAGNOSER – en grundbog til lærere

Bjørg Kjær, Anne Morin og Kirsten Elisa Petersen (red.)

Samfundslitteratur

Forekomsten af fire af de fem hyppigste psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er mere end fordoblet hen over perioden 2009-2019. Samtidig har adskillige studier belyst, at denne udvikling sætter lærernes faglighed under pres, især hvad angår kompetencer til at observere, underrette og udvikle en pædagogisk praksis, der kan rumme denne gruppe børn og unge. Med dette afsæt er det bogens formål at indkredse svar på følgende spørgsmål: Hvad er det for problemstillinger, som folkeskolelærerne oplever, knyttet til denne gruppe børn og unge? Hvordan støtter og hjælper lærerne i skolens hverdag denne gruppe børn og unge? Hvordan oplever børn, unge og forældre set fra deres perspektiv lærernes undervisnings- og trivselsindsatser rettet mod denne gruppe børn og unge? Denne udgave af bogen er bredt relevant for lærere og lærerstuderende, især i forhold til relationsarbejde, klasseledelse og didaktik – og ikke mindst specialpædagogik.

BØRN OG UNGE MED DIAGNOSER – en grundbog til lærere

Bjørg Kjær, Anne Morin og Kirsten Elisa Petersen (red.)

Samfundslitteratur

Forekomsten af fire af de fem hyppigste psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er mere end fordoblet hen over perioden 2009-2019. Samtidig har adskillige studier belyst, at denne udvikling sætter lærernes faglighed under pres, især hvad angår kompetencer til at observere, underrette og udvikle en pædagogisk praksis, der kan rumme denne gruppe børn og unge. Med dette afsæt er det bogens formål at indkredse svar på følgende spørgsmål: Hvad er det for problemstillinger, som folkeskolelærerne oplever, knyttet til denne gruppe børn og unge? Hvordan støtter og hjælper lærerne i skolens hverdag denne gruppe børn og unge? Hvordan oplever børn, unge og forældre set fra deres perspektiv lærernes undervisnings- og trivselsindsatser rettet mod denne gruppe børn og unge? Denne udgave af bogen er bredt relevant for lærere og lærerstuderende, især i forhold til relationsarbejde, klasseledelse og didaktik – og ikke mindst specialpædagogik.

SPECIALPÆDAGOGIK I EN INKLUSIONSTID

Susan Tetler og Lotte Hedegaard-Sørensen

Hans Reitzels Forlag

Inklusion i skolen kræver didaktiske og specialpædagogiske indsatser. I bogen præsenteres redskabet KVISU (Kvalitetsudvikling af Inkluderende Specialpædagogisk Undervisning), der er udviklet til at håndtere inklusionsopgaven. KVISU er beregnet til at støtte lærere, pædagoger og andre faggrupper i udvikling af inkluderende undervisning og kan anvendes i folkeskolens almindelige klasser, specialklasser og mellemformer samt i specialskoler.

SPECIALPÆDAGOGIK I EN INKLUSIONSTID

Susan Tetler og Lotte Hedegaard-Sørensen

Hans Reitzels Forlag

Inklusion i skolen kræver didaktiske og specialpædagogiske indsatser. I bogen præsenteres redskabet KVISU (Kvalitetsudvikling af Inkluderende Specialpædagogisk Undervisning), der er udviklet til at håndtere inklusionsopgaven. KVISU er beregnet til at støtte lærere, pædagoger og andre faggrupper i udvikling af inkluderende undervisning og kan anvendes i folkeskolens almindelige klasser, specialklasser og mellemformer samt i specialskoler.

 

DET VED VI OM OMSORG OG LÆRING I DAGTILBUD

Stig Broström & Anders Skriver Jensen

Dafolo

I denne bog argumenterer forfatterne for, at begreberne omsorg og læring ikke er hinandens modsætninger, tværtimod. Det ene betinger det andet, og tilsammen udgør de en helhed. Bogen kredser om spørgsmålet: Hvordan kan pædagogisk personale i dagtilbud forstå og praktisere pædagogik, hvor omsorg og læring ses som en enhed? Bogen leverer en opdateret, forskningsbaseret forståelse af de centrale begreber omsorg og læring og idéer til, hvordan den pædagogiske praksis i dagpleje, vuggestue og børnehave kan udvikles, dokumenteres og planlægges med blik for at inkludere både omsorg og læring.

DET VED VI OM OMSORG OG LÆRING I DAGTILBUD

Stig Broström & Anders Skriver Jensen

Dafolo

I denne bog argumenterer forfatterne for, at begreberne omsorg og læring ikke er hinandens modsætninger, tværtimod. Det ene betinger det andet, og tilsammen udgør de en helhed. Bogen kredser om spørgsmålet: Hvordan kan pædagogisk personale i dagtilbud forstå og praktisere pædagogik, hvor omsorg og læring ses som en enhed? Bogen leverer en opdateret, forskningsbaseret forståelse af de centrale begreber omsorg og læring og idéer til, hvordan den pædagogiske praksis i dagpleje, vuggestue og børnehave kan udvikles, dokumenteres og planlægges med blik for at inkludere både omsorg og læring.

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING – Fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle

Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen

Dafolo

Universal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer fleksible og inkluderende læringsmiljøer og understøtter læreres og pædagogers arbejde med at undervise en gruppe forskelligartede elever. Denne bog præsenterer den ramme, som UDL udgør, og giver konkrete eksempler på, hvordan man som lærer eller pædagog kan anvende UDL i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Bogen giver inspiration til, hvordan der med udgangspunkt i elevernes forskelligheder kan tilrettelægges og udføres en undervisning, der tilbyder forskellige veje til indtryk, udtryk og engagement inden for en fælles ramme og et fælles fokus for eleverne.

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING – Fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle

Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen

Dafolo

Universal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer fleksible og inkluderende læringsmiljøer og understøtter læreres og pædagogers arbejde med at undervise en gruppe forskelligartede elever. Denne bog præsenterer den ramme, som UDL udgør, og giver konkrete eksempler på, hvordan man som lærer eller pædagog kan anvende UDL i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Bogen giver inspiration til, hvordan der med udgangspunkt i elevernes forskelligheder kan tilrettelægges og udføres en undervisning, der tilbyder forskellige veje til indtryk, udtryk og engagement inden for en fælles ramme og et fælles fokus for eleverne.

 

AUTONOMI, KOMPETENCE, SAMHØRIGHED – Trivsel og udvikling i pædagogiske kontekster

Louise Klinge (red.). Med bidrag af Ib Ravn, Hans Henrik Knoop m.fl.

Akademisk Forlag

Forskning gennem de sidste 50 år har vist, hvad vi mennesker behøver for at trives og udvikle os positivt. Uanset køn, alder og etnicitet har vi alle brug for at få opfyldt tre grundlæggende behov for at opleve autonomi, kompetence og samhørighed. Viden om de tre psykologiske behov er afgørende for pædagogisk personale i både daginstitutioner, skoler og gymnasier og for ledere. Bogen giver en forståelse af bagvedliggende grunde til børn og unges adfærd, hvilket styrker muligheden for positiv relationsdannelse.

AUTONOMI, KOMPETENCE, SAMHØRIGHED – Trivsel og udvikling i pædagogiske kontekster

Louise Klinge (red.). Med bidrag af Ib Ravn, Hans Henrik Knoop m.fl.

Akademisk Forlag

Forskning gennem de sidste 50 år har vist, hvad vi mennesker behøver for at trives og udvikle os positivt. Uanset køn, alder og etnicitet har vi alle brug for at få opfyldt tre grundlæggende behov for at opleve autonomi, kompetence og samhørighed. Viden om de tre psykologiske behov er afgørende for pædagogisk personale i både daginstitutioner, skoler og gymnasier og for ledere. Bogen giver en forståelse af bagvedliggende grunde til børn og unges adfærd, hvilket styrker muligheden for positiv relationsdannelse.NR. 105

TEMA: Hvad er vigtigt at lære i fremtidens digitale samfund?

JUNI 2023