Aarhus University Seal

Socialt udsatte børn og unge lærer mere, når forældrene er involveret

Forældresamarbejde i dagtilbud, på skoler og i hjemmet øger socialt udsatte børn og unges læring, udvikling og trivsel. Det viser en ny forskningskortlægning fra DPU, Aarhus Universitet.

Forskere fra DPU, Aarhus Universitet, har undersøgt, i hvor høj grad forældresamarbejde kan mindske læringsulighed og skabe bedre muligheder for alle børn og unge uanset social baggrund. Resultaterne viser, at forældresamarbejde kan give socialt udsatte børn og unge en bedre kognitiv og social udvikling. De bedste resultater opnår man, når indsatsen er forankret i dagtilbud eller skole.

”Indsatser, der både retter sig mod børn, pædagoger og forældre, har størst effekt. Det kan fx være, når pædagoger rådgiver forældre om, hvilke bøger, de skal læse sammen med deres børn, og hvordan de herigennem bedst understøtter barnets sproglige udvikling,” forklarer leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla Brørup Dyssegaard, der sammen med professor Niels Egelund står bag undersøgelsen.

Det samme gælder forældresamarbejde i skolen. Også her viser undersøgelsen, at jo mere forældrene involveres i børnenes læring, desto bedre bliver resultaterne.

”Det viser sig, at det har stor positiv effekt, når forældrene læser med deres børn i bøger, som læreren har udvalgt. Og så virker det, når forældre tjekker deres børns lektier og melder skriftligt tilbage til læreren,” siger Niels Egelund.

Indsats i hjemmet er krævende

Nogle af de tiltag, der foregår i hjemmet, sker før børnene bliver født. Her går den pædagogiske intervention ud på at lære mødrene at passe på sig selv, spise bedre kost og ikke mindst lære dem hvordan, de skal interagere med deres børn.

”En indsats i hjemmet, hvor det handler om at skabe bedre kontakt mellem moren og hendes lille barn, kan give gode resultater, men det kræver et længerevarende forløb, og det er omfattende,” siger Niels Egelund og understreger, at det kun er i meget sårbare familier, de professionelle træder ind i hjemmene.

Udfordring med kulturelle forskelle

Det går igen i flere studierne, at det kan være en udfordring for dagtilbud og skole, at tage tilstrækkeligt højde for kulturelle forskelle, når indsatsen involverer socialt udsatte familier.

”Det kan godt være, at man ikke synes, forældrene engagerer sig på samme måde, som andre forældre. Men ofte har de faktisk en stor interesse i deres børns skolegang. Det er bare en helt anden kulturel tilgang. Og der ligger en stor udfordring i at blive bedre til at forstå de forældre og møde dem, dér hvor de er,” siger Camilla Brørup Dyssegaard.


Om undersøgelsen

Kortlægningen bygger på 393 nationale og internationale videnskabelige undersøgelser. Den er udarbejdet for Rådet for Børns Læring, af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU, Aarhus Universitet.


Hent rapporten

Systematisk kortlægning om forældreinvolvering og samarbejde, der kan fremme læring hos børn og unge med ressourcesvar social baggrund i dagtilbud og skole

 

Kontakt

Camilla Brørup Dyssegaard
Tlf. 4054 8887
E-mail: cbd@edu.au.dk  

Niels Egelund
Tlf: 4029 1669
E-mail: egelund@edu.au.dk