Aarhus University Seal

Hvad kan man udsætte udsatte børn for?

Styrkeforbedrende pædagogik vinder frem, når det gælder indsatsen over for udsatte børn. De har ret til mere end blot beskyttelse, og særligt skolen kan styrke deres livsduelighed ved at møde dem med høje forventninger, mener forsker og institutleder på DPU, Aarhus Universitet Claus Holm. DPU sætter livsduelighed til debat på en konference den 26. april 2017.

Vi er på vej væk fra tankegangen om, at udsatte børn skal skærmes og kun møde omsorgsfulde pædagoger. Det siger lektor og institutleder på DPU, Aarhus Universitet Claus Holm. Han forsker i hvordan ’styrkeforbedringspædagogik’ i dag vinder indpas i forhold til udsatte børn. Her er fokus på, hvordan det udsatte barn udvikler sig, ikke på trods af pres, men på grund af pres. Det antifragile barn, kalder han det.

”I skolen skal elever møde lærere, der har passende høje forventninger. Lærere, der kan udvikle dem og forbedre deres styrker. Det må godt føre til nederlag for eleven, så længe der er tale om nederlag, der ikke forhindrer eleven i ’at komme igen.’ ”

Men Claus Holm understreger samtidig vigtigheden af at være påpasselig med præcis hvor høje og hvilke forventninger, man må have til det enkelte udsatte barn.

”Da det er et udsat barn, er idéen, at forventningerne nøje må udvælges og doseres, og det vigtige spørgsmål at svare på bliver: hvor meget kan man udsætte et udsat barn for?”

Omsorg for læring og udvikling
I dansk sammenhæng har vi været vant til, at vi ikke må udsætte udsatte børn for pres. I hvert fald ikke et pres udefra, forklarer Claus Holm. Presset må højst komme indefra, som barnets egne forventninger til sig selv.

Men, påpeger han, i dag er spørgsmålet, om vi har gjort de udsatte børn en bjørnetjeneste ved ikke at have forventninger til dem.

”Med passende høje forventninger skal man forandre sig, ja, udvikle sig selv og sine styrker. Den største krænkelse nu om dage er, når man blot vil drage beskyttende omsorg for mennesker, der er sårbare, men ikke drage omsorg for deres læring og udvikling,” siger Claus Holm.

Alle skal være livsduelige
Den styrke- og livsduelighedspædagogik, Claus Holm ser konturerne af i dag, er ikke forbeholdt udsatte børn. Den omfatter alle børn, unge og voksne.

”Livsduelighed i dag er at kunne klare et liv i foranderlighedens tegn. Vi må være parate til at udvikle os anderledes end forventet. Være villige til at sætte os selv under pres for at få en uddannelse. Tilegne os nye kompetencer og varetage nye jobfunktioner – helt generelt handler det for et moderne menneske om ikke at gå under på grund af diskontinuitet i tilværelsen. Snarere er idéen, at man skal være parat til og positiv overfor disse skift.”

Konference om livsduelighed
Du kan blive klogere på livsduelighed og møde Claus Holm og en række andre forskere på konferencen ’Hvad er livsduelighed?’ den 26. april på DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup.
Læs mere og tilmeld dig: konferencer.au.dk/livsduelighed

 

Læs mere

 Teksten er et uddrag af en artikel i DPU’s magasin Asterisk nr. 77 om resiliens.


Kontakt
Claus Holm, institutleder på DPU, Aarhus Universitet
E-mail: clho@edu.au.dk
Tlf.: 2688 5600