Aarhus University Seal

ISTP conference 2019: Measured lives

DPU, Aarhus Universitet inviterede for femte år i træk til ”Matematikdidaktikkens dag” den 6. marts 2020. Konferencen adresserede matematikundervisning på tværs af uddannelsesniveauer og uddannelsesinstitutioner.

Det fælles tema for konferencen i 2020 var undervisning i algebra og ikke mindst de snublesten, som elever oplever i forbindelse hermed.

Dagen omfattede oplæg af internationale og nationale forskere inden for området og blev afsluttet med en forelæsning af Uffe Thomas Jankvist grundet tiltrædelse i et permanent professorat i matematikkens didaktik.

Læs mere om konferencen og se program


Tidlig algebra i grundskolens matematikundervisning – hvad, hvorfor, hvordan?

Oplæg v. Thomas Kaas, ph.d.-studerende, ved konferencen 'Matematikdidaktikkens dag'.


Lesson design in algebra and multiplicative reasoning: conceptualising a teaching approach

Oplæg v. Jeremy Hodgen, Professor i Matematisk Uddannelse, ved konferencen 'Matematikdidaktikkens dag'.


Ligningslaboratoriet

Oplæg v. Morten Elkjær Hansen, ph.d.-studerende DPU, og Lui Albæk Thomsen, Erhvervs ph.d Aalborg Universitet, ved konferencen 'Matematikdidaktikkens dag'.


Professortiltrædelsesforelæsning

Professortiltrædelsesforelæsning v. Uffe Thomas Jankvist, professor ved DPU. 14 års matematikdidaktisk forskning - om matematikspecifikke læringsvanskeligheder, matematiske kompetencer, digitale teknologier og brug af matematikkens historie i undervisning ved konferencen 'Matematikdidaktikkens dag'.