Aarhus University Seal

Kristine Kabel

Title

Associate Professor

Primary affiliation

Kristine Kabel

Contact information

Telephone number
Email address

Profile

Jeg forsker i literacy, særligt elevers skrivning og skriveudvikling, educational linguistics og danskfaget i grundskolen. I 2022-2025 leder jeg det kvalitative tekst- og klasserumsstudie Writing Education, hvor vi undersøger og udvikler nye begreber til at forstå relationerne mellem elevers skrivning og metasproglige repertoires i forskellige skrivesituationer i danskfaget (5. og 8. klasse). Projektet er finansieret er Carlsbergfondet.

Jeg er hovedvejleder for tre ph.d.-studerende: Line Kjærgaard Larsen, Lise Olsen og Eva Lindhardt, og for en postdoc: Morten Tannert.

Tidligere vejledning (bivejleder): Margit Eva Jensen og Maria Kirstine Østergaard.

 

Research

I to afsluttede tværinstitutionelle og interdisciplinære forskningsprojekter har jeg været med til at undersøge elevers tidlige skriveudvikling (ATEL, 2018-2023) og spil og literacies på mellemtrinnet i dansk og naturfag (GBL21, 2017-2023).  Derudover har jeg blandt andet været leder - med to kolleger - af et større fokuseret etnografisk projekt om praksisser i grammatikundervisning i skolens første- og fremmedsprogsfag (Gramma3, 2018-2019).

Jeg er i styregruppen for Nordisk netværk for litteraturdidaktisk forskning, vi laver nordiske forskningssamarbejder (se fx den fælles artikel Literature education in Nordic L1's fra 2020 og special issue af L1 Educational Studies in Language and Literature fra december 2021) og årlige seminarer, også for ph.d.-studerende. I nordisk sammenhæng er jeg også medlem af styregruppen for Nordisk netværk for modersmålsdidaktisk forskning, NNFF (siden 2018), og det lokale danske netværk DaDi (siden 2013). Desuden af styregruppen for the International Society for the Advancement of Writing Research, ISAWR (siden 2023).

I min forskning er jeg som det fremgår optaget af grundskolen, og af danskfaget - i et sammenlignende perspektiv med andre fag og i et nordisk og internationalt L1 education perspektiv, men er altid nysgerrig på nye spørgsmål og vinkler.

Teaching activities

Danskdidaktik kandidat:

Sprog og kommunikation

Literacy og didaktik

Ph.d.-kurser, herunder fællesnordisk samarbejde om kurser i teoretiske og metodologiske tilgange til literacy.

Jeg vejleder bredt inden for mine forskningsområder, men også inden for andre hjørner af grundskolen og danskfaget.

Selected publications

More
Use arrow keys on your keyboard to explore
Use arrow keys on your keyboard to explore
Use arrow keys on your keyboard to explore