Aarhus University Seal

Undervisningsministeriet har nu godkendt de nye kandidatuddannelser

Undervisningsministeriet har nu godkendt Danmarks Pædagogiske Universitets tre nye kandidatuddannelser til opstart 1. september 2001. Det drejer sig om uddannelser i pædagogisk sociologi, pædagogisk filosofi samt i didaktik med særligt henblik på dansk og didaktik med særligt henblik på matematik.

Ved optag til kandidatuddannelserne skal der foretages en individuel vurdering af alle ansøgere med MVU-uddannelse, og der kan for disse blive tale om individuelle tilbud om faglige suppleringsforløb op til seks måneder, for nogle op til 12 måneder, som ordinær uddannelse. Uddannelserne vil kunne give faglig kompetence til de erhvervsgymnasiale uddannelser, og om de giver faglig kompetence i de almen gymnasiale uddannelser beror på en individuel vurdering af indholdet i den enkelte kandidats uddannelse. Spørgsmålet om generel faglig kompetence i gymnasiet vil blive taget op senere.

Studieordningerne findes i deres midlertidige form her på siderne under: Uddannelser/Kandidatuddannelser. Studievejledninger er under udarbejdelse, og markedsføringen pågår i denne og kommende uger.