Aarhus University Seal

PISA resultater: Danmark fastholder sit niveau

Danske skoleelever går tilbage i matematik i årets PISA-undersøgelse, men ligger fortsat en smule over det internationale gennemsnit. I læsning er det gået en anelse fremad. Samlet set ligger vi på samme niveau som ved sidste PISA-undersøgelse i 2009.

Resultaterne af PISA 2012 viser, at Danmark fastholder sit niveau nogenlunde i forhold til den forrige PISA-undersøgelse for tre år siden.

Resultaterne af PISA 2012, som blev offentliggjort i dag, viser, at Danmark fastholder sit niveau nogenlunde i forhold til den forrige PISA-undersøgelse for tre år siden. Mens vi går en anelse frem i læsning, går vi en anelse tilbage i matematik og naturfag. De danske elever ligger fortsat lidt over det internationale gennemsnit i matematik men antallet af  elever, der præsterer dårligt i matematik, er øget, samtidig med at topscorerne bliver færre.

Ud af de 34 OECD-lande ligger Danmark nr. 15 i matematik, 18 i læsning og 19 i naturfag.

Niels Egelund, professor ved Aarhus Universitet står i spidsen for de danske PISA-undersøgelser, der blev fremlagt i dag i Undervisningsministeriet.

Matematik - over gennemsnittet, men tilbagegang

I matematik, der er hovedområde i PISA 2012, klarer de danske elever sig godt – målt i forhold til OECD-gennemsnittet - men alligevel er de gået tilbage siden sidste PISA måling.

”Samlet set er det karakteristisk, at de syv bedst præsterende lande alle er beliggende i Sydøstasien. Den lavere danske placering i 2012 hænger som i 2009 først og fremmest sammen med, at grupperne af højt præsterende elever er blevet mindre, og at grupperne af svagt præsterende elever er blevet større. Det, der kendetegner de sydøstasiatiske lande, er både, at de har særdeles mange højt præsterende og relativt få lavt præsterende elever,” forklarer professor Niels Egelund fra Aarhus Universitet.

I naturvidenskab går de danske elever en anelse tilbage i forhold til 2009. Hvis vi sammenligner os med de andre nordiske lande, ligger Danmark under Finland, der dog selv er gået tilbage over de sidste to PISA-runder, men over både Norge, Sverige og Island.

Læsning –  færre svage læsere og færre i top

Danske 9. klasseelever ligger fortsat på en gennemsnitlig placering i forhold til OECD-gennemsnittet i læsning. Der er en svag tendens til, at andelen af svage læsere er blevet mindre - de udgør i 2012 15 %, mens de i 2000 udgjorde 18 %. Til gengæld er der kommet færre stærke læsere. De udgør i 2012 5 %, mens de i 2000 udgjorde 8 %.

"Resultaterne viser, at vi har fået løftet den svage gruppe af læsere en smule, men samtidig tyder det på, at den undervisningsdifferentiering, der idag er retttet mod de bedst præsterende elever, er utilstrækkelig," siger Niels Egelund.


Fakta om matematikresultaterne

  • Der er sket væsentlige forskydninger fra gruppen af meget dygtige til mindre dygtige elever i matematik.
  • Der er i 2012 væsentligt flere elever i bunden af matematikskalaen og væsentligt færre i toppen i forhold til undersøgelsen fra 2009.
  • I PISA 2012 er kun 10 procent af elevernes matematikkompetencer på de to bedste niveauer – i 2009 var det 15,9 procent.
  • 16,9 pct. af eleverne i 2012 ligger i bunden af skalaen – i 2009 var det 15,4 procent 

Fakta om PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) er en international undersøgelse af 15-åriges kompetencer inden for tre faglige områder, de såkaldte domæner:

  • Matematik
  • Læsning
  • Naturfag

I 2012 er hoveddomænet matematik.

PISA er etableret i et samarbejde mellem OECD-medlemslande og en række partnerlande. Formålet med PISA er at måle, hvor godt de 15-årige er forberedt til at møde udfordringerne i dagens informationssamfund.

PISA-undersøgelsen er gennemført hvert tredje år siden år 2000. Danmark har deltaget i alle fem runder. I Danmark gennemføres PISA af et konsortium bestående af Aarhus Universitet, SFI og KORA.

I Danmark deltog i alt 7.481 unge fordelt på 339 uddannelsesinstitutioner i PISA 2012.

Læs sammenfatning PISA 2012

Læs undersøgelsen PISA 2012

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Kontakt

Niels Egelund, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og direktør ved Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.

M: 40 29 15 69; E: egelund@dpu.dk