Aarhus University Seal

Pædagoger i skolen kan styrke børns læring

Pædagoger kan bidrage mere direkte til læringen i skolen, hvis lærere og pædagoger sammen udvikler en ny fælles didaktik og et fælles læringssyn, mener professor Stig Broström fra DPU, Aarhus Universitet.

Børn der trives, er klar til at lære. Sådan lyder et af rationalerne bag beslutningen om, at pædagoger skal være en del af skoledagen for alle børn. Men pædagogerne skal ikke blot stå for det socialpædagogiske – for de ved også en masse om, hvordan børn lærer. Det mener professor MSO Stig Broström fra DPU, Aarhus Universitet, der er aktuel med bogen "Pædagoger og lærere i skolen".

En af pointerne i bogen er, at de to professioner ikke blot skal kende til, men også nærme sig hinandens faglighed.

"Pædagoger og lærere skal have indsigt i og respekt for hinandens fagligheder, når de skal samarbejde i skolen. Men jeg mener også, at de med fordel kan tage skridtet videre og diskutere sig frem til nye, fælles pædagogiske og didaktiske begreber, som kan give deres samarbejde retning," siger Stig Broström.

Hvis pædagogerne ikke kun skal fokusere på trivslen eller pifte undervisningen op med nogle tiltrængte åndehuller, skal lærere og pædagoger samarbejde tættere om elevernes læring.

"Jeg ser store potentialer i at samtænke det fritidspædagogiske læringssyn, der har fokus på leg, og lærernes didaktiske læringssyn, der har fokus på undervisning. Det vil uden tvivl styrke børnenes læring, at pædagoger og lærere arbejder mod samme mål og med en fælles opfattelse af, hvordan børn lærer," siger han.

Skole- og fritidspædagogik har flere fællestræk

Stig Broström beskriver i bogen de mest udbredte traditioner inden for skole- og fritidspædagogik og gør rede for didaktikken, som traditionelt har tilhørt skolens domæne. Han ser både forskelle og ligheder mellem de to professioners faglighed.

"Læreres og pædagogers udgangspunkt er forskelligt. Pædagoger har fokus på omsorg, leg, udvikling og socialt samspil, mens lærere har fokus på fag, undervisning, didaktik og individuelle mål. Derfor har samarbejdet mellem de to faggrupper på nogle skoler givet udfordringer. Men jeg ser mange muligheder for, at der kan blive et frugtbart samarbejde mellem dem. Fx arbejder pædagoger også didaktisk, fordi meget af det de - bevidst, målrettet og reflekteret - gør, har til hensigt, at lære barnet noget," siger han.

Han mener også, at skolens moderne læringsbegreb kan forenes med pædagogernes syn på læring.

"Udover at pædagogerne i skolen har en vigtig rolle i form af at skabe et godt fundament for læring, nemlig trivsel blandt alle klassens børn, kan de også bidrage direkte til elevernes læring. Det at lære ses i dag som en social virksomhed med elementer af leg i form af kreativitet og flow, så jeg er optimistisk i forhold til, at samarbejdet mellem professionerne vil blomstre – under de rette betingelser," understreger han.

Tid til fælles forberedelse en forudsætning

I reformens første år har der på mange skoler ikke været tid til, at lærere og pædagoger sammen har kunnet finde frem til, hvordan og på hvilket grundlag deres samarbejde skal foregå.

"Det er nødvendigt at skabe tid til fælles forberedelse for at få mest mulig ud af, at pædagogerne nu er en del af skoledagen. Mange skoler har af praktiske årsager haft svært at skabe tid til at de to faggrupper kan mødes, men de vil få tiden mange gange igen, hvis det prioriteres, fordi pædagogerne så vil kunne understøtte det, børnene skal lære, bedre," siger Stig Broström.

Fakta

Bogen ’Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og læring’ er udkommet på Dafolo Forlag. I bogen redegøres for forskning og undersøgelser af samarbejdet mellem pædagoger og lærere, og der gives konkrete beskrivelser af erfaringer fra praksis.

Bogen er redigeret af Stig Broström, som også har skrevet to af bogens kapitler. Derudover er der bidrag fra Carsten Andersen, Trine Ankerstjerne, Ole Christensen, Sara Hannibal, Talita Salqvist Heinel, Andy Højholdt, Michael Jørgensen, Tina Barbara Pryds, Kirsten Rigbolt og Helle Saabye.

Kontakt

Stig Broström
Professor MSO
DPU, Aarhus Universitet
stbr@edu.au.dk
Mobil: 2444 7570