Aarhus University Seal

Ny undersøgelse: Lærere vil gerne sætte samme mål for alle

Mange skolelærere sætter deres lid til, at læremidlerne i sig selv lever op til kravene om, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner. Samtidig volder det lærerne problemer at gøre Fælles Mål forskellige. Det er nogle af konklusionerne i en ny undersøgelse af undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik, som DPU, Aarhus Universitet og professionshøjskolen VIA University College har lavet for Undervisningsministeriet.

Med folkeskolereformen i 2014 kom også nye bindende, nationale mål for, hvad eleverne skal lære på de forskellige klassetrin i folkeskolen. De nye Fælles Mål og deres rolle i undervisningen i dansk og matematik er blevet undersøgt af professor Jens Rasmussen fra DPU, Aarhus Universitet og forskningschef på VIA University College, Andreas Rasch-Christensen. 

Undersøgelsen er lavet i to runder som et led i evaluerings- og følgeforskningen til implementeringen af folkeskolereformen og bliver udgivet af Undervisningsministeriet.

Den nye rapport baserer sig på data fra skoleåret 2017/18 og tegner et billede af, at Fælles Mål er blevet en mere naturlig del af lærernes hverdag.

”Vi kan se, at lærerne primært bruger Fælles Mål, når de laver årsplaner og forløb og i mindre grad bruger dem, når det gælder planlægning af enkelte lektioner. Når lærerne bruger Fælles Mål, kan de godt lide at inddrage eleverne i at sætte målene for forløbene,” fortæller Jens Rasmussen.

Store forventninger til læremidler

Undersøgelsen viser også, at lærerne i høj grad har en forventning om, at læremidlerne indfrier kravene i Fælles Mål.

”Det er måske ikke så overraskende en pointe, at lærerne forlader sig på, at andre så at sige har løst problemet med Fælles Mål. Der er da også mange læremidler, der enten er blevet revideret efter indførelsen af Fælles Mål eller direkte knytter sig til dem,” siger Jens Rasmussen.

Undersøgelsen er lavet i ti klasser i dansk på 6. klassetrin og ti klasser i matematik på 5. klassetrin og er et såkaldt ”Mixed Methods-studie”, der kobler kvalitative analyser med eksisterende data.

Forskellige mål bekymrer

I forhold til første del af undersøgelsen fra skoleåret 15/16 viser resultaterne fra 17/18, at lærerne i stigende grad forsøger at variere deres brug af undervisningsmetoder og tillægger undervisningsmaterialerne større betydning for deres valg af metoder i bestræbelserne på at skabe mere differentieret undervisning. Men det er ikke alle elementer af differentieringen, der falder lærerne lige let.

”Lærerne er ikke glade for at differentiere målene for undervisningen ved at sætte forskellige mål for forskellige elevgrupper. Vores undersøgelse viser, at lærerne er bekymrede for, om eleverne bliver stigmatiserede ved at få forskellige mål, og derfor vil de gerne sætte samme mål for alle,” forklarer Jens Rasmussen. 

Fakta


DPU og VIA University College har som led i evaluerings- og følgeforskningen i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen gennemført en undersøgelse af den gode undervisning og undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik. Undersøgelsen er baseret på et overvejende kvalitativt mixed methods-design. 

Rapporten ”Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik” afrapporterer resultaterne af anden runde i undersøgelsen. Første runde blev gennemført i skoleåret 2015/16, mens anden runde af studiet blev gennemført i skoleåret 2017/18.

Hent e-bog: Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik

Kontakt

Jens Ramussen, professor på DPU, Aarhus Universitet
T: 4041 4643 
E: jera@edu.au.dk


Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA University College
T: 87 55 17 12
E: AR@via.dk