Aarhus University Seal

Medvind til de mindste

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Jo tidligere indsats, jo større effekt. De helt små børn er et populært investeringsobjekt, men flere forskere efterlyser en mere systematisk og fagligt kvalificeret tilgang til opsporing af udsathed og tidlig indsats.

Tidlig indsats er blevet et begreb med masser af vind i sejlene. Men hvad er det egentlig for indsatser, der virker? Svaret på det spørgsmål blæser stadig i vinden, og en række danske forskere efterlyser en systematisk og fagligt funderet tilgang til den tidlige indsats.