Aarhus University Seal

Lærere kan nu specialisere sig i PPR med kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet

Mange kommuner efterspørger, at flere ansatte i den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) har lærerbaggrund. Det vil styrke arbejdet med at bygge bro mellem skolerne og PPR. DPU, Aarhus Universitet imødekommer nu denne efterspørgsel ved at oprette en særlig PPR-linje for lærere på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.