Aarhus University Seal

I særklasse – et historisk blik på utilpassede børn i skolen

I en ny skolehistorisk bog sætter forskere fra Aarhus Universitet fokus på, hvordan grundskolens form og indhold historisk har forholdt sig til de børn, der afviger fra normalen og derfor har svært ved at passe ind.

Inklusion og diagnoser er aktuelle emner i den skolepolitiske debat. Men der har altid været børn i skolen, som ikke passede ind i dens almindelige praksis. Hvordan man op gennem historien har håndteret udfordringerne med utilpassede børn i skolen, belyser forskere fra Aarhus Universitet i den seneste årbog for uddannelseshistorie I særklasse - inklusion og eksklusion i grundskolen.

”Det er et notorisk problem for grundskolen, hvordan man tilgodeser de børn, som har andre behov og andre evner end flertallet. Problemet er særligt aktuelt med den løbende debat om, hvorvidt folkeskolen kan, skal og må inkludere og ekskludere børn, der på en eller anden måde ikke passer ind,” siger Anne Katrine Gjerløff, der har redigeret bogen og forsker i skolehistorie ved Aarhus Universitet.

Ud over forskerne fra Aarhus Universitet bidrager skolehistorikere fra andre universiteter i Danmark, Sverige og Norge til bogen.

Inklusion og eksklusion i grundskolen

I bogen præsenterer forskerne fra Aarhus Universitet analyser af de måder inklusion og eksklusion af bestemte grupper af skolebørn er foregået og italesat i Det 20. århundrede i Danmark, Norge og Sverige.

”I lyset af de sidste årtiers stadigt mere specialiserede diagnosticering og specialtilbud, er det interessant at undersøge, hvordan grundskolen historisk set har kategoriseret og defineret de børn, som på den ene eller anden måde er blevet ekskluderet fra skolens almindelige undervisning,” siger Lisa Rosén Rasmussen, der er postdoc. ved Aarhus Universitet og medredaktør på årbogen Uddannelseshistorie 2012.

Hun er ligesom Anne Katrine Gjerløff tilknyttet som forsker på Aarhus Universitets store skoleforskningsprojekt Dansk skolehistorie gennem 500 år.

Forskerne præsenterer flere af deres pointer ved en boglancering torsdag d. 28. februar 2013 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Boglancering

Tilmelding til boglancering torsdag d. 28. feb. 2013 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, kl. 16.15-18.00.

Forfatterne

Årbogen Uddannelseshistorie 2012, I særklasse - inklusion og eksklusion i grundskolen, er redigeret af Anne Katrine Gjerløff, Lisa Rosén Rasmussen, Børge Riis Larsen, Christian Larsen, Jesper Eckhardt Larsen og Susanne Wiborg.

Læs mere om bogen på www.uddannelseshistorie.dk

Mere skolehistorie

Dansk Skolehistorie gennem 500 år
Skole i 200 år (Skolejubilæet)

Kontakt

Anne Katrine Gjerløff: e-mail: angj@dpu.dk; mobil: 2142 0135
Lisa Rosén Rasmussen: e-mail:lisa@dpu.dk; mobil: 2567 1951