Aarhus University Seal

Hæderspris til DPU-forsker

Professor Dorte Marie Søndergaard er blevet tildelt HN-prisen, der uddeles af Familien Hede Nielsens Fond. Prisen gives som en anerkendelse af Dorte Marie Søndergaards omfattende forskningsindsats om børn og unge.

Computerspils betydning for unges relateringspraksisser og dannelse. Mobning som et komplekst socialt fænomen drevet af social eksklusionsangst i børnefællesskaber. Etablering og udfordring af eksklusionsprocesser og marginalisering. Unges digitale liv. Seksualisering og billeddeling af ’nudes’ som en ny tendens i forhandlingen af, hvad køn skal betyde som socialt ordensskabende princip.

Det er blot nogle af de fænomener, som professor Dorte Marie Søndergaard fra DPU, Aarhus Universitet, har kastet lys på i sin forskning i børn og unges tilblivelsesprocesser både inden for og uden for skoler og institutioner.

Dorte Marie Søndergaards brede blik på og grundige forskning i børn og unge er grunden til, at Familien Hede Nielsens Fond nu har tildelt hende HN-prisen i 2020 på 350.000 kr. Temaet for årets prisuddeling har været ’sindet’.

Dorte Marie Søndergaard var med sin disputats ’Tegnet på kroppen’ først drivende i nyudviklingen af den nordiske forskning i køn i 1990’erne, og efter årtusindskiftet stod hun bl.a. i spidsen for forskningsprojektet eXbus. Projektet skabte et helt nyt paradigme inden for forståelsen af mobning blandt børn og unge, som både gav international genlyd og siden har ændret hele indsatsen mod mobning på tværs af skoler og institutioner i Danmark.

Læs eller genlæs om Dorte Marie Søndergaards forskning

Se eller gense Dorte Marie Søndergaard på Danskernes Akademi

Dorte Marie Søndergaards forelæsning på Danskernes Akademi: ’Når mobning griber en skoleklasse’