Aarhus University Seal

Forskere efterlyser bedre teknologiforståelse blandt lærere og sygeplejersker

Forskningsprojektet Technucation sætter fokus på de udfordringer lærere og sygeplejersker møder i samspillet med ny teknologi i deres arbejdsliv. Projektet viser, at der er brug for nye og bedre uddannelsesmuligheder, der giver lærere og sygeplejersker den nødvendige teknologiforståelse.

Projektoren driller, computeren går ned, de interaktive tavler virker ikke, og det elektroniske hospitalsudstyr og afrapporteringssystemerne er egentlig mest til besvær. Det er nogle af de udfordringer lærere og sygeplejersker dagligt står over for. Og fremtiden byder som bekendt kun på endnu mere ny teknologi. Det stiller nye krav til deres teknologiforståelse – dvs. deres evner til at gribe teknologien og udnytte dens muligheder.

De udfordringer, der følger med den ny teknologi i lærer- og sygeplejerskeprofessionen er centrale i forskningsprojektet ’Technucation’, der involverer forskere fra Aarhus Universitet, professionshøjskolerne, RUC og Teknologisk Institut.  Sidstnævnte er klar med en delrapport, der viser, at mange studerende ikke bliver klædt godt nok på til at takle fremtidens it-udfordringer.

Investeringer i it skal følges op af uddannelse
Den kvalitative forskning, som forskere fra Aarhus Universitet står bag, viser også en væsentlig uoverensstemmelse mellem den umiddelbare teknologientusiasme og de mange investeringer i it på den ene side og medarbejdernes kompetencer i forhold til at udnytte teknologien optimalt på den anden side.

Professor MSO ved Aarhus Universitet Cathrine Hasse er projektleder på Technucation. Hun siger:

”Der er blevet investeret massivt i it på skoler og hospitaler, men der er ikke investeret tilsvarende i at uddanne de lærere og sygeplejersker, der skal implementere teknologien i deres daglige arbejdspraksis. De bliver simpelthen ikke klædt godt nok på til udfordringen – hverken på grunduddannelserne eller gennem efteruddannelse,” siger Cathrine Hasse.

Hun peger på, at der mangler både forskning i og basale uddannelsesredskaber til at videreformidle denne teknologiforståelse til lærere og sygeplejersker.

Gab mellem teknologi og kompetencer
Cathrine Hasse pointerer samtidig, at teknologiudviklingen i dag går så stærkt, at viden og uddannelse meget hurtigt bliver forældet, ligesom praksis kan byde på helt andre systemer og teknologier end dem, man lærte sidste år på uddannelsen eller på it-kurset. Derfor opstår der ofte et gab mellem teknologien og medarbejdernes kompetencer i forhold til at udnytte teknologien optimalt.

”Det går stærkt, når man ser på de muligheder og udfordringer, teknologierne tilbyder. Og på nogle skoler går det også meget stærkt med at afprøve de nye teknologiske muligheder. Skolerne er ikke blege for at investere enorme summer i hardware - fx computere og interaktive tavler - men kun få prioriterer i lige så høj grad at sende lærerne på efteruddannelse,” siger Cathrine Hasse.

Teknologien skal understøtte arbejdet
Forskerne er også optaget af, hvordan teknologien bedst kan understøtte de faglige processer i sygeplejerskernes og skolelærernes arbejdsliv frem for at skabe nye dagsordner, som måske ikke altid er lige gennemtænkte og undertiden ligefrem modarbejder de faglige mål.

”Nye teknologier giver masser af fantastiske faglige muligheder i arbejdslivet, men hvilke muligheder mangler? Hvilke innovationer er relevante at udvikle, og hvilke er overflødige? Og hvordan bliver lærerne og sygeplejerskerne bedre til at forstå sig selv både som brugere og kritiske videreudviklere af teknologi, der er relevant, i og med den relaterer sig til arbejdslivets kompleksiteter? Det vil vi gerne undersøge nærmere i den videre forskning,” siger Cathrine Hasse.

 

Fakta

I anledning af Teknologisk Instituts midtvejsrapport ’ Teknologiforståelse blandt lærer- og sygeplejerskestuderende’ afholder forskerne bag projektet en konference på Nationalmuseet i dag den 4. september kl. 8.30 til 12.00. Forskere, praktikere og repræsentanter fra professionshøjskoler, fagforeninger og ministerier vil være til stede.

Projektet løber fra 2011 til 2015 og er støttet af Det Strategiske Forskningsråd.

Læs mere om Technucation: www.technucation.dk

Forskerne peger på ti udfordringer for uddannelserne, når det gælder implementering af ny teknologi:

  • Teknologier ændrer og ændres lokalt i et arbejds- og uddannelsesliv
  • Teknologier kræver fokus på professionsfaglighed
  • Teknologier kræver aktiv, reflekteret stillingtagen og forståelse for arbejdspladskultur
  • Teknologier ændrer organisatoriske forhold og kræver god ledelse
  • Teknologi er en salgsvare
  • Teknologier påvirker tid, rum og relationer på arbejdspladsen
  • Teknologier kalder på en ny form for sensitivitet
  • Teknologier kalder på nye samarbejdsformer
  • Teknologier kalder på alternativer (pga.nedbrud)
  • Teknologier kræver fortløbende nye læreprocesser

En ny antologi Teknologiforståelse er på vej. Den indeholder perspektiver og konklusioner fra hvert af de delprojekter, der er tilknyttet Technucation. Antologien udkommer på Aarhus Universitetsforlag til oktober.

Kontakt
Professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Cathrine Hasse
Mobil: 23233631