Aarhus University Seal

For ung til politik

Artikel i magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Univesitet, nr. 82, juni 2017, om politik blandt unge. Danske unge er blandt dem i verden, der ved mest om politik, men de udøver det ikke aktivt.

Danske unge er blandt de mest vidende i verden om politik og samfundsforhold. Selvom de i skolen øver sig på demokratisk dialog og lærer at være del af et fællesskab, er de politisk passive.

Portræt af en generation, hvor medborgerskab og politisk viden har stor pædagogisk værdi, men meget få politiske konsekvenser.