Aarhus University Seal

Fælles Mål kan skabe retning i undervisningen for både lærere og elever

Ny undersøgelse peger på, at når lærere lykkes med at indarbejde Fælles Mål i undervisningen, så giver det en retning for, hvad elever og lærere skal arbejde med i løbet af året. Arbejdet med Fælles Mål kan styrke evalueringer, teamsamarbejde og skabe fokus for eleverne. Men Fælles Mål er også forbundet med en række udfordringer, og nogle lærere efterlyser derfor bedre rammer og vejledning.

I en netop offentliggjort undersøgelse om implementering af Fælles Mål i skolen kommer forskere fra DPU, Aarhus Universitet og VIA University College helt tæt på lærernes arbejde med Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at Fælles Mål bidrager til en styrket målorienteret undervisning, forklarer professor Jens Rasmussen fra DPU, Aarhus Universitet, der står bag undersøgelsen.

”Fælles Mål fungerer som en god ramme og et brugbart redskab for lærerne, når de tilrettelægger undervisningen. Det hjælper dem i årsplanlægningen, hvor de nu i højere grad kobler undervisningsindhold med forventninger til elevernes læring.”

Også eleverne udtrykker, at læringsmålene hjælper dem til at fokusere deres indsats.

”Mange af de elever i 3. og 4. klasse, som indgår i undersøgelsen, kan faktisk godt se meningen med Fælles Mål. Når lærerne arbejder med tydelige læringsmål og involverer eleverne i, hvorfor de skal lære netop det, så øger eleverne samtidig deres forståelse for stoffet og skærper deres indsats,” forklarer Jens Rasmussen.

Styrker evalueringen
Også når det kommer til evaluering, kan Fælles Mål være et godt redskab påpeger Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College, der også står bag undersøgelsen:

”En evaluering med afsæt i Fælles Mål kan sige noget om, hvor eleverne er, og hvordan undervisningen kan udvikles, så den kan understøtte dem yderligere. Det er derfor et brugbart evalueringsredskab for både elever og lærere.”

Samarbejde og udfordringer
Fælles Mål bliver brugt aktivt i lærerteams, og det giver sammenhold og fagligt fællesskab.

”Når lærerne har Fælles Mål at være sammen om, så kan det styrke deres samarbejde i lærerteamet. Fælles Mål kan give dem et pædagogisk og fagligt afsæt for teamdrøftelser, hvor eksempler fra undervisningen kommer på bordet, ”siger Jens Rasmussen. 


Men der er også udfordringer forbundet med Fælles Mål, tilføjer Andreas Rasch-Christensen.

”Der er lærere, der finder det udfordrende at skulle oversætte nogle af de nye Fælles Mål for eleverne og bruge dem i forhold til kortere undervisningsforløb. Samtidig efterlyser de bedre rammer for arbejdet med Fælles Mål, herunder kurser og understøttende vejlednings- og undervisningsmaterialer. Og endelig savner de mere tid til at arbejde grundigere med målene."

Om undersøgelsen
Undersøgelsen Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik er udarbejdet i regi af Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) for Undervisningsministeriet.

Forskerne kobler kvalitative dybdeinterviews og observationer fra 20 udvalgte skoleklasser med resultater fra klassernes nationale test. I alt er der tale om 10 matematikklasser og 10 danskklasser.

Bag undersøgelsen står en række forskere fra DPU, Aarhus Universitet og VIA University College:
• Jens Rasmussen, professor ved DPU, Aarhus Universitet

• Andreas Rasch-Christensen, forsknings-og udviklingschef ved VIA University College
• Mette Molbæk, lektor ved VIA University College
• Rune Müller Kristensen, postdoc ved DPU, Aarhus Universitet
• Rasmus Fink Lorentzen, lektor VIA University College
• David Reimer, professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet
• André Torre, AC- medarbejder ved DPU, Aarhus Universitet

Fakta
Fælles mål blev introduceret i august 2014 og implementeret i august 2015.

Læs mere om Fælles Mål

 

Kontakt
Jens Rasmussen, Professor ved DPU, Aarhus Universitet
E-mail: jera@edu.au.dk
Tlf: 4041 4643

Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College
E-mail: ar@via.dk
Telefon: 8755 1712