Aarhus University Seal

DPU-professor skal rådgive om overgangen til ungdomsuddannelse i nyt panel under Børne- og Undervisningsministeriet

Professor MSO i vejledning Rie Thomsen fra DPU, Aarhus Universitet er med i et fagligt panel, der skal rådgive om en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Rie Thomsen
Professor MSO Rie Thomsen, DPU, Aarhus Universitet. Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix.

Børne- og Undervisningsministeriet har netop sat et nationalt program i gang, der skal sikre, at alle elever i grundskolen bliver præsenteret for en systematisk, struktureret og koordineret indsats, der klæder dem bedre på til at vælge ungdomsuddannelse.

I programmet deltager forskellige aktører fra grundskole- og erhvervsuddannelsesområdet, og Rie Thomsen, der er professor MSO på DPU, Aarhus Universitet, skal sammen med andre videnspersoner og praktikere bidrage med viden og kvalificere drøftelserne i programmet.

”Undersøgelser viser, at en del af de 14-15-årige oplever det som meget overvældende at skulle vælge ungdomsuddannelse. Mange er forvirrede og pressede over det, og det gælder vel at mærke helt almindelige unge, som ikke er udfordrede af andre ting. Derfor skal vi nytænke og forbedre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for alle unge,” siger Rie Thomsen og henviser til, at det i dag kun er dem, der bliver erklæret ikke-uddannelsesparate, der har ret til samtaler med en professionel uddannelsesvejleder.

Samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler kan nedbryde fordomme

I en del år har der været fokus på at tilbyde aktiviteter, som skal inspirere de unge og gøre dem parate til at vælge ungdomsuddannelse.

Rie Thomsen har været leder af forsknings- og udviklingsprojektet ’Udsyn i udskolingen’, hvor grundskoler og ungdomsuddannelser indgik i et samarbejde med UU-vejledere og erhvervsliv. Her deltog eleverne blandt andet i aktiviteter, der skulle gøre dem klogere på, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse. For eksempel skulle nogle 8. klasses-elever bygge et lille hus i korrekt målestoksforhold i faget håndværk og design, og bagefter skulle de på besøg på elektrikeruddannelsen sammen med deres fysiklærer for at installere strøm i huset.

”De unge var meget engagerede, og lærerne oplevede at træde ind i en meningsfuld rolle, både i forhold til de unges tanker om uddannelse og erhverv og i forhold til samarbejdet med de andre aktører. Efterfølgende viste en undersøgelse, at flere af de unge havde fået nedbrudt nogle af deres fordomme om, hvad det vil sige at gå på en erhvervsuddannelse. Det er en af de erfaringer, jeg vil bringe med ind i det nationale program,” siger hun.

Elever oplever manglende sammenhæng i brobygningsaktiviteter

De unge får generelt noget ud af brobygningsaktiviteter, fortæller Rie Thomsen, men forskning viser, at det er en udfordring for mange lærere og vejledere at binde aktiviteterne sammen og samle op på dem.

”De unge oplever ikke, at aktiviteterne er bundet sammen på tværs. De savner, at der er nogen, der samler trådene og taler med dem om, hvad de har oplevet. Og det er vigtigt, for det er netop når de unge reflekterer over det, de har erfaret, at de finder ud af, hvad aktiviteterne betyder for dem og deres valg,” siger Rie Thomsen.

Nogle skoler er gode til det, men mange skoler får det ikke gjort. Rie Thomsen foreslår derfor, at ansvaret for, at de unge støttes i deres refleksioner, forankres tydeligere, og at der bliver prioriteret ressourcer til, at skolerne og vejledningen i fællesskab kan leve op til ansvaret.

Skolefaget uddannelse og job har potentiale

Rie Thomsen peger desuden på, at det timeløse fag uddannelse og job, som eleverne løbende skal stifte bekendtskab med i hele deres grundskoleforløb, har potentiale til at spille en vigtig rolle i en kommende forbedret indsats på området. Formålet med faget er at åbne verden for børnene, så de får kendskab til de mange erhverv og professioner i vores samfund.

”Faget skal give børnene et godt fundament, når de skal videre på en ungdomsuddannelse, og det er grundlæggende en god idé, men da det blev evalueret sidst - i 2012 - viste det sig, at undervisningen blev grebet meget forskelligt an, og at størstedelen af landets kommuner ikke havde årsplaner for faget, sådan som de er forpligtet til. Vi har ikke nogen nyere status for, hvordan situationen er, så det er oplagt at undersøge i forbindelse med det nationale program,” siger hun.

Nedton vigtigheden af at vælge rigtigt

Rie Thomsen opfordrer i øvrigt til, at de voksne omkring de unge ikke lægger alt for stor vægt på betydningen af at vælge den rigtige ungdomsuddannelse fra starten.

”Både forældre, fagpersoner og politikere har i den bedste mening fået talt vigtigheden af at vælge ungdomsuddannelse så højt op, at de unge tror, at der er ét rigtigt valg for dem. Jeg synes, vi i stedet skal se sådan på det, at de unge tager det valg, som er rigtigt for dem på det tidspunkt, og så skal vi gøre det mere i orden at vælge om. Det er der mange, der gør – det er helt normalt,” siger hun.


Fakta

  • Deltagere i det nationale program er Børne- og Undervisningsministeriet, KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske SOSU-skoler og Danske Regioner.
  • Et fagligt panel bestående af videnspersoner og praktikere har til opgave at bidrage med relevant viden og kvalificere drøftelserne.
  • Programmet skal fungere fra 2020 til 2022.

Læs mere om projektet Udsyn i udskolingen

Kontakt

Rie Thomsen 
Professor MSO
DPU, Aarhus Universitet
Mail: riet@edu.au.dk
Mobil: 2942 6686