Aarhus University Seal

Design Thinking i skolen: “Elever i folkeskolen skal ikke uddannes til at være designere, de skal dannes”

To DPU-forskere opfordrer til en mere reflekteret og nuanceret tilgang til designdidaktikken, der kan styrke elevernes demokratiske og kritiske tænkning.

Designtænkning kan lære eleverne at gå reflekterende, undersøgende og kritisk til verden. Men den form for designtænkning, der i disse år holder sit indtog i den danske folkeskole, bygger på en produktorienteret tilgang, der ikke matcher folkeskolens formål. Sådan lyder det fra to forskere, der opfordrer til en mere reflekteret og nuanceret tilgang til designdidaktikken, der tager afsæt i vores nordiske dannelsesideal.