Aarhus University Seal

Danske elever ved mest om politik og samfund

Ny international undersøgelse om politisk dannelse viser, at danske 8. klasseelever er i verdensklasse, når det gælder forståelsen af politik og samfundsforhold.

En international komparativ undersøgelse om politisk dannelse i det 21. århundrede placerer danske 8. klasseelever i den absolutte verdenselite, når det gælder viden om samfundsforhold, politik og demokratiets virkemåde.

Bag undersøgelsen står IEA (the International Association for the Evaluation of Educational Achievement). DPU, Aarhus Universitet, har gennemført den danske del af undersøgelsen, der er baseret på test af 4500 elever på 8. klassetrin.

Hele undersøgelsen dækker 38 lande, hvor i alt 140.000 elever er blevet testet. Undersøgelsen dokumenterer, hvordan - og hvor godt - skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Nordiske lande og Asien i top fem

Normalt får danske skoleelever baghjul af de finske og asiatiske elever i internationale komparative undersøgelser. Men denne undersøgelse tegner et noget andet billede. De finske elever slår lige nøjagtig de danske elever i forståelse af samfundsforhold og politik, men det kræver et målfoto at få øje på forskellen mellem Finland og Danmark. Efter Danmark følger Sydkorea, Taiwan og Sverige. Det er altså de nordiske og asiatiske lande, som udgør topfem landene i undersøgelsen.

Skolekultur giver danske elever fordel

Går man lidt tættere på tallene, viser der sig niveauforskelle inden for de enkelte lande. Og her er det bemærkelsesværdigt, at Danmark ligger i front på flere niveauer.

"Danmark har en elite, som ingen andre lande matcher. Ikke engang Finland. Og vores bundniveau er også højt sammenlignet med de andre lande," udtaler Jens Bruun, adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet, og projektleder på den danske del af undersøgelsen.

Undersøgelsen fokuserer på elevernes kundskaber og færdigheder på det samfundsfaglige område. Og her har danske elever kulturelle fordele, vurderer Jens Bruun:

"Grunden til, at danske elever klarer sig så godt, skal blandt andet findes i vores skolekultur og i vores samfund mere generelt. Vi er et åbent demokratisk og debatterende samfund, hvor dialog om samfundsforhold sættes relativt højt. Det skaber gode forudsætninger og naturlig interesse for området," siger Jens Bruun.

Grund til optimisme

Det er ti år siden en lignende international undersøgelse om skoleelevers viden om politik og samfundsforhold blev gennemført. I den undersøgelse fik Danmark en gennemsnitlig placering. Udviklingen giver derfor grund til optimisme, mener dekan Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet:

"Danmarks absolutte topplacering i undersøgelsen er en vigtig og positiv melding i en tid, hvor skolen er til kritisk debat og eftersyn. Vi skal glæde os over denne styrke. Og vi skal bruge undersøgelsen til at nuancere billedet af, hvad danske elever kan – og så giver den grund til at tro på, at vi kan blive lige så gode inden for andre områder som for eksempel naturfag og matematik." 

Fakta om undersøgelsen

The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) er en international komparativ undersøgelse gennemført af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA er ikke mindst kendt for deres undersøgelser af elevers færdigheder inden for læsning (PIRLS) samt matematik og naturfag (TIMMS).

ICCS undersøger, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere (statsborgere og medborgere) i deres land og i verden.

38 lande deltager i undersøgelsen. I alt 140.000 børn. I Danmark deltager 4500 elever i undersøgelsen.

Danmarks deltagelse i ICCS samfinansieres af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet, og Skolestyrelsen. Desuden har EU-Kommissionen  i perioden 2007-2010 finansieret dele af DPU's bidrag til projektets internationale aktiviteter.

Dette er undersøgelsens første resultater. De endelige resultater bliver offentliggjort ultimo september 2010.

 

Download resultater


Yderligere oplysninger

Adjunkt Jens Bruun, DPU, Aarhus Universitet; tlf: 8888 9461

Dekan Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet; mobil: 2784 4005


Se også

Temaside om internationale undersøgelser

Temaside om medborgerskab og politisk dannelse