Aarhus University Seal

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning kortlægger børns tilegnelse af tredje sprog

Et nyt internationalt systematisk review indikerer, at elever, der starter på tilegnelsen af deres tredje sprog senere, opnår bedre sprogfærdighed i deres tredje sprog end de elever, der starter tidligere. Forskerne bag rapporten påpeger dog, at konklusionen næppe er så entydig. Mange faktorer spiller ind: f.eks. kognitiv modenhed, undervisningsmetoder og elevernes egne test- og læringsstrategier.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har kortlagt virkninger af tredjesprogstilegnelse på elevers sproglige færdigheder i grundskolen. Reviewet er gennemført for det schweiziske råd for uddannelsesforskning (CORECHED).

Baggrunden for undersøgelsen er, at Schweiz er en nation med fire nationale sprog – fransk, tysk, italiensk og rætoromansk, og at myndighederne i 2004 besluttede, at alle børn skal lære et andet schweizisk sprog og engelsk fra henholdsvis 3. og 5. klasse. Det er op til den enkelte kanton, hvilket sprog der introduceres først, f.eks. engelsk i 3. klasse og fransk i 5. klasse, og det har medført en stor national debat i Schweiz.

Alderens betydning

Et af de overordnede temaer i rapporten er betydningen af en tidlig sprogundervisning i et tredje sprog. Resultaterne her indikerer, at elever, der starter på tilegnelsen af deres tredje sprog senere, lader til at opnå en bedre sprogfærdighed i deres tredje sprog end de elever, der starter tidligere.

Disse resultater skal dog tages med et vist forbehold, understreger en af forskerne bag rapporten lektor Camilla Brørup Dyssegaard, der er leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning:

”Der lader til at være en del usikkerhed omkring, hvilke andre faktorer end alder og mængden af undervisningstid, der har indflydelse på sprogtilegnelse. Ældre elever er f.eks. mere kognitivt modne. Men også andre faktorer så som undervisningsmetoder, elevernes egne læringsstrategier, strategier til at tage test og elevens sproglige færdigheder i deres første sprog ser ud til have indflydelse på deres tilegnelse af et tredjesprog.”

Overførbarhed til dansk kontekst

Camilla Brørup Dyssegaard påpeger, at det generelt er karakteristisk for studierne, at der er nogle metodemæssige udfordringer, hvilket gør det svært at generalisere og kombinere resultaterne på tværs af studier og kontekster.

”Resultaterne kan ikke uden videre overføres til dansk kontekst. Men de kan give nogle interessante indsigter i forhold til sprogundervisning og sprogtilegnelse,” siger hun.

 

Kontakt

Camilla Brørup Dyssegaard
Tlf.: 8716 3942
Mobil: 4054 8887
E-mail: cbd@edu.au.dk