Aarhus University Seal

Børn har det fint med deres diagnoser – i specialklassen

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 67 fra september 2013 om børns diagnoser. Hvordan ser børn med diagnoser egentlig på sig selv? Det har lektor Henrik Skovlund undersøgt. Hans forskning viser, at det at have en diagnose ikke fylder særligt meget i hverdagen hos børn på specialskole. Men i folkeskolen oplever børnene, at diagnoserne ekskluderer dem.

Interviewer: »Din bedste ven har han også ADHD?« Dreng: »Nej han har ikke ADHD eller sådan noget … men hans mor og far de er skilt.« Som det fremgår af ovenstående lille dialog mellem intervieweren og en dreng med ADHD, opfatter børn med diagnoser ikke det at have en diagnose som noget særligt. Tværtimod sidestiller de det med andre livsvilkår som fx at have forældre, der er skilt.