Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Event

Ph.d.-forsvar

Tidlig algebra i grundskolens matematikundervisning

Ph.d.-forsvar ved cand.pæd. i didaktik Thomas Kaas.

Info about event

Time

Tuesday 18 January 2022,  at 13:00 - 16:00

Location

VIRTUELT

Bedømmelsesudvalg:

  • Docent Lovisa Sumpter, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet og professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
  • Professor Andreas Ryve, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Avdelningen för matematikens och naturvetenskapens didaktik, Mälardalens högskola
  • Professor Morten Blomhøj, DPU, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder

  • Lektor Tomas Højgaard, DPU, Aarhus Universitet

Forsvaret ledes af professor Uffe Jankvist, DPU, Aarhus Universitet.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning A, lokale 307e sekretariatet.

De tilmeldte får oplyst et link til den virtuelle platform.