Aarhus University Seal

Læringscirkler – en generisk model for samskabende kompetenceudvikling af ansatte i voksenlæring?

Tredje af tre nordiske webinarer om en fleksibel, praksisnær og erfaringsbaseret nordisk model for kompetenceudvikling i arbejdslivet.

Info about event

Time

Monday 5 December 2022,  at 13:00 - 14:00

Location

WEBINAR

Erfaringer og resultater fra to tværnordiske og tværsektorielle læringscirkler for henholdsvis ansatte, der arbejder med læring i arbejdsliv, og ansatte der arbejder med læring i udsatte målgrupper præsenteres. Udfordringer og muligheder i arbejdet med højt deltageransvar, læring koblet til arbejde og en særlig (måske nordisk) facilitatorrolle. Hvilke særlige voksenpædagogiske og – didaktiske overvejelser er relevante?

Oplægsholdere:

Ingegerd Green, CEO at Skärteknikcentrum Sverige, facilitator i ”Cirkel for ansatte der arbejder med læring i arbejdsliv”.

Jenny Lennhammar, Verksamhetsutvecklare Regionstyrelseförvaltningen Region Gotland. Facilitator i ”Cirkel for ansatte der arbejder med læring i udsatte målgrupper”

Moderator: Maria Marquard, dansk NVL koordinator, specialkonsulent DPU/AU. Projektleder i BIC koordinator for projektet ”læringscirkler”.

Kontaktperson:
Maria Marquard, dansk NVL koordinator, specialkonsulent DPU/AU.
Mail : marq@edu.au.dk, mob. +45 61339836