Asterisk 7

Respekt

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs artikel

Undervisning i en utryg tid

Af Annette Wiborg

Fællesskabet er truet af individualismen og forbrugerismen, og de mennesker i samfundet, der ikke kan deltage i økonomien, bliver marginaliserede og vender sig mod andre svar, såsom religiøs og national fundamentalisme. Et af de primære mål for skolen og uddannelsessystemet er at hjælpe folk med at håndtere usikkerheden. Det mener den engelsk/canadiske skoleforsker Andy Hargreaves fra USA, som har skrevet bogen ?Teaching in the Knowledge Society? under indtryk af 11. september.

Læs artikel

Det universelles grænse

Af lektor, ph.d Kirsten Hyldgaard Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet og den slovenske filosof Slavoj Zizek. Den slovenske filosof Slavoj Zizek besøger Danmarks Pædagogiske Universitet den 4. november, hvor han vil afholde forelæsningen 'Time to Rethink Democracy?' som en del af forelæsningsrækken 'Etisk og politisk dannelse'. Lektor Kirsten Hyldgaard, Institut for pædagogisk filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitet, har på forhånd mailet med ham om emnet.

Læs artikel

Personlig ledelse er et tveægget sværd

Af Camilla Mehlsen

Fremtidens ledere vil i stigende grad ty til en indirekte og personlig ledelsesstil. Men det stiller enorme krav til lederen, siger professor Ole Fogh Kirkeby, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Handelshøjskolen i København.

Læs artikel

Fri os fra personligheder 

Af lektor, ph.d. Kirsten Hyldgaard

Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet Enten har man det, eller også har man det ikke. Pædagogikken må komme til kort over for idealet om at uddanne lærere til at være personlige, entusiastiske og engagerede.

Læs artikel

Kundskaber eller kærlighed

Af Claus Holm

Lærere vil ikke kun være undervisere, de vil også være hele mennesker i mødet med børnene. Men misforstår lærerne så ikke deres opgave? Interview med forskningsadjunkt, ph.d. John Krejsler, Institut for pædagogisk antropologi, og professor Jens Rasmussen, Institut for pædagogisk sociologi, begge ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Undersåt eller borger

Af Steen Bruun Jensen

Debatten om revselsesrettens afskaffelse var også en debat om skolens værdigrundlag. Når vi i dag taler om mere disciplin i folkeskolen, må vi også tale om, hvad vi uddanner til. Det mener docent, dr. pæd. Ellen Nørgaard, Institut for pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Børn elsker konsekvens

Af Steen Bruun Jensen

Danske skoleelever opfører sig mere og mere støjende. Hvis disciplinen skal genoprettes kræver det større respekt for fællesskabets regler, der skal håndhæves med konsekvens. Det er helt i tråd med børnenes eget ønske. Det mener professor Niels Egelund, Institut for pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Dannelse mellem disciplin og frigørelse

Af Steen Nepper Larsen

Den tyske filosof Gunzelin Schmid-Noerr er specialist i Hegel og Kritisk Teori ? og en kender af pædagogisk filosofi. Vi har ringet til ham og bedt ham om at reflektere over sammenhængene mellem dannelse, anerkendelse og disciplin.

Læs artikel