Lærer af lyst

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 27 fra februar 2006 om lærerkompetencer,. Mange lærerstuderendes uddannelse er styret af lyst og interesse? på bekostning af centrale lærerkompetencer. Det kan føre til, at de studerende bliver usikre på lærerrollen, siger Bodil Nielsen, som har skrevet ph.d.-afhandling om lærerstuderendes valg.

I din afhandling tegner du et billede af, at mange lærerstuderende er usikre på, om de rent faktisk vil være lærere, når de begynder på seminariet. Hvorfor vælger de så uddannelsen? ”Mange af de studerende vælger den på grund af bredden i uddannelsen. Nogle nævner den faglige bredde i uddannelsens fag eller bredden i jobmuligheder, mens andre ser læreruddannelsen som en bred basisuddannelse, som kan give dem tid til og mulighed for at orientere sig inden for forskellige fag, inden de tager stilling til, om de vil vælge at tage en anden uddannelse.”