Kære lærer, har du reflekteret over dit didaktiske læremiddel?

Mange lærere er for ukritiske, når de vælger deres didaktiske læremidler. Det bunder i, at de ikke er trænede i at reflektere over læremidlets overordnede dannelsesideal.

Hvilket læringssyn er kernen i det her læremiddel? Og hvordan matcher det mit eget? Det er spørgsmål, lærere alt for sjældent stiller sig selv, når de udvælger didaktiske læremidler til for eksempel litteraturundervisningen i dansk. Lærere er simpelthen ikke trænede i at reflektere over et læremiddels overordnede dannelsesideal, mener to forskere