Google finder ikke alt

Forskere, studerende og andre, der søger på nettet, kan ikke nøjes med Google. Ifølge lektor Michael Søgaard Larsen og professor Birgitte Holm Sørensen er det problematisk, at bekvemmeligheden går forud for kvalitet ? også når pædagogiske forskere surfer.

Fremtidens centrale færdigheder og kundskaber handler ikke alene om at kunne læse, skrive og regne. En fjerde basisfærdighed er kommet til: Den digitale kompetence til at navigere kompetent i den overflod af information, man finder på nettet. For nogle år siden anslog man, at der var over en milliard websider, og at dette tal voksede med mindst en million sider om dagen.