Andre rum

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 26 fra december 2005 om samfundets rum. I ethvert samfund findes der en række mod-steder - eller alternative samfund - der fremhæver det såkaldt normale liv og samtidig fungerer som et spejl på det almindelige samfund. Det kan være fængslet, plejehjemmet og skibet. Ifølge den franske filosof Michel Foucault har ethvert samfund brug for sine "andre rum".

Et fængsel isolerer ikke bare kriminelle elementer fra samfundet. Det fremhæver også det normale liv uden for murene. Et plejehjem er ikke blot et hjem for ældre mennesker. Det rummer også et brud med ungdommen, arbejdslivet og familien. Et skib er ikke blot et transportmiddel. Det åbner også for nye horisonter.