Asterisk 5

Lyksalig uvidenhed

Af Rektor Lars-Henrik Schmidt

Læs artikel

Modersmålforskere i politisk minefelt

Af Thomas Bjerg

Da regeringen i marts foreslog at fjerne statstilskuddet til modersmålsundervisning, henviste den til tre undersøgelser foretaget af seniorforsker Jørgen Christian Nielsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Men den foregående regering brugte samme rapporter til at forbedre undervisningen. Modersmålsundervisningen er et politisk højspændingsfelt, der får luften til at sitre mellem sprog- og læseforskere.

Læs artikel

I begyndelsen var bevægelsen...

Af Steen Nepper Larsen

Den tyske sportspædagog Knut Dietrich har igennem et langt liv filosoferet over sammenhængen mellem krop og bevægelse. Menneskekroppen må ikke fortrænges. Den må begribes med værdighed og gives plads til udfoldelse. Dietrich er på kollisionskurs med den idealistiske tyske dannelsestænkning. For ham må uddannelse og dannelse dreje sig om mere end åndsdyrkelse og stillesiddende studiearbejde.

Læs artikel 

Skal vi lege direktør?

Af Mikkel Hvid

Mens politikere kræver tidlig skolestart og flere timer i de traditionelle fag, peger forskere, konsulenter og virksomhedsledere på børns leg som fremtidens vigtigste ressource.

Læs artikel

Lege-alliancen

Af Mikkel Hvid

Videns-økonomien skaber nye pædagogiske alliancer, fordi dele af erhvervslivet er blevet opmærksomme på, at faglige kompetencer som for eksempel læsning, regning og skrivning ikke er nok, mener Ove Korsgaard, der er lektor ved Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Vejen skal ikke bare vises - den skal også gås

Af professor Karsten Schnack, Institut for curriculumforskning, DPU

Der er altid kræfter, der vil stramme skolens curriculum op. Klare mål, mere faglighed, højere ambitionsniveau er udtryk for sådanne intentioner. I sig selv ganske sympatiske ønsker men ikke helt nemme at gennemskue.

Læs artikel

Uligheden eksisterer - og den er ikke blevet lettere at løse

Af Steen Bruun Jensen

Ulighederne findes stadig i det moderne danske samfund. Men ikke alle evner eller interesserer sig for at finde dem, mener forskningsprofessor Erik Jørgen Hansen, Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Lær artikel

Naturfag og teknik i folkeskolen: Sigter godt men rammer skidt

Af Claus Holm

Er det overhovedet muligt at uddanne en folkeskolelærer til at undervise på et fagligt forsvarligt niveau i både geografi og biologi og fysik og kemi, spørger professor Niels Egelund, Institut for pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han foreslår, at man genovervejer natur/teknikfaget.

Læs artikel

Pigevenlig fysik og kemi

Af Claus Holm

Blandt OECD-landene har Danmark rekord i forskellen mellem drenge og pigers præstationer indenfor de naturvidenskabelige fag i folkeskolen. Lektor Helene Sørensen fra Institut for Curriculumforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet mener, at den store forskel skyldes, at undervisningen i fysik/kemi ikke er pigevenlig nok.

Læs artikel

Befri fagligheden fra kønsmoraler

Af Steen Bruun Jensen

Det kan godt være, at folkeskolen mangler faglighed, men at inddrage en kønsdimension afsporer diskussionen. I stedet for at fokusere så kraftigt på køn, skulle vi hellere se på de sammenhænge køn optræder i, siger lektor Susanne V. Knudsen, Institut for pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Et nyt perspektiv på kæmpemolekyler og vakuumpumper

Af lektor. ph.d. scient. Henrik Busch, DPU

Etnografi: En lille turkis bog symboliserer det privilegium, det er med udgangspunkt i en humanistisk forskningstradition at kunne betragte sin egen tidligere og andres nuværende naturvidenskabeligt relaterede forsknings- og uddannelsespraksis.

Læs artikel