Asterisk 22

Om vreden

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs artikel

Hvad du troede du vidste om social arv

Børn arver deres forældres sociale problemer, og uddannelse er vejen til større lighed i samfundet. Begge påstande er almindelige i debatten om social arv, og begge påstande er forkerte. Lektor Morten Ejrnæs fra Aalborg Universitet og professor Erik Jørgen Hansen fra Danmarks Pædagogiske Universitet giver et forskningsbaseret bidrag til debatten.

Læs artikel

At gøre deltagelse i skolen meningsfuld

Høje faglige ambitioner i skolen gør en forskel for børn med negativ social arv. Middelklassens børn skal nok klare sig, men for børn med en svag baggrund kan skolen være det eneste sted, de får en faglig ballast. Asterisk har talt med lektor Charlotte Ringsmose og lektor Anne Maj Nielsen om skolen og social arv.

Læs artikel

Eksamen styrer studierne

De senere år har professor Per Fibæk Laursen interesseret sig for samspillet mellem undervisning, prøveformer og arbejdsmarked. For eksempel at en række undersøgelser viser, at studerende kan klare sig fint til eksamen trods store huller i deres faglige forståelse. Per Fibæk Laursen har kigget nærmere på ti specialer fra DPU og Københavns Universitet for at bedømme de studerendes udbytte af studierne.

Læs artikel

Uden kendsgerninger bliver verden abstrakt

Skolen skal stadigvæk putte paratviden ind i eleverne, men paratviden er ikke nok, for kreativ viden er kernekompetence i videnssamfundet, mener professor Lars Qvortrup, leder af Knowledge Lab ved Syddansk Universitet.

Læs artikel

Progression i professions- og universitetsuddannelser

Progression i uddannelser handler om studerendes gradvise udvikling af faglig viden og indsigt. Progression har til alle tider været et ideal for undervisning og uddannelse, men den øgede fleksibilitet og internationalisering inden for de videregående uddannelser udfordrer vante måder at tænke progression på, skriver professor Jens Rasmussen.

Læs artikel

Vis vrede, den viser, hvem du er ? hvem du vil tage vare på

Voksne bør være glade og rosende, ikke vrede og kritiske. Sådan lyder børns råd til dem. Men filosoffen Anne Marie Pahuus slår til lyd for, at også vrede er et relevant pædagogisk og etisk krav.

Læs artikel

Følelserne vejleder og vildleder

Vores følelser spiller en væsentlig rolle, når vi træffer beslutninger. Men kan følelser dirigere os til automatisk at træffe de bedste og mest hensigtsmæssige valg? Ja, i nogle tilfælde, siger ph.d.-studerende Simon Nørby fra Learning Lab Denmark ? men følelser rummer også faldgruber.

Læs artikel

Artikler

Ingen nyheder fundet.