Asterisk 1

Oktober 2001

Den lille stjerne - om Asterisk og asterisken

Af rektor Lars-Henrik Schmidt


Læring i en flydende verden - interview med Zygmunt Bauman

Af Martha Sztwiertnia & Christian Madsbjerg

Væggene i vores verden er på hjul, og derfor må vi hele tiden nye veje. Den polsk-britiske sociolog Zygmunt Bauman stiller en ny udfordring til læringen i en verden, hvor mobiliteten undergraver fællesskaberne.


Videnskab uden visioner

Af Mikkel Hvid

Den videnskabelige elite påvirker vores måde at tænke på mindre og mindre. Folk ved selv mere og mere og eksperterne har derfor ikke samme autoritet. Samtidig er den klassiske intellektuelle, der kunne og ville sætte skub, en uddøende race. Tilbage er eksperter i administrationen af det velfærdssamfund, vi allerede kender.


Demokratiet har mange dimensioner

Af Steen Bruun Jensen

Demokrati i Danmark er en selvfølgelighed for danske skoleelever, og dermed heller ikke genstand for den store opmærksomhed til daglig. Det kan gå ud over scoren i internationale undersøgelser, men der er ingen grund til bekymring.


Sandheden er intolerant

Af Ove Korsgaard

Hal Koch er et fyrtårn i nyere dansk demokratidebat. Under og efter krigen fik han en særdeles fremtrædende plads i debatten om demokratiets karakter og vilkår. Hans bog "Hvad er demokrati?" fra 1945 blev en national kanon. Siden den udkom, er den blevet læst som et skrift, hvori der formuleres en særlig dansk opfattelse af demokrati.


Viljen til kompetenceudvikling

Af Jens Erik Kristensen

Parolen livslang læring gennem kompetenceudvikling har på ganske få år erobret den pædagogiske og uddannelsespolitiske dagsorden. Læring og kompetenceudvikling er kodeord for stort set alle pædagogiske og didaktiske processer, indsatser og ydelser, og også de aktuelle kodeord for Danmarks Pædagogiske Universitet. Men hvordan er viljen til kompetenceudvikling blevet en selvfølgelighed for ethvert menneske uanset alder, køn, politisk observans med videre? 


Undervisningsdifferentiering til alle

Af Birgitte Bollmann

Hvordan skaber vi en undervisning, der tager højde for etniske minoriteters kulturelle og sproglige forudsætninger. Princippet om at differentiere undervisningen er en løsning, der ikke alene kan hjælpe etniske danskere, men også integrationen af andre etniske minoriteter i det danske flerkulturelle samfund, mener lektor Christian Horst.


Lærerværelset

Af Steen Bruun Jensen

Den nyuddannede lærer har store forventninger til samarbejdet med de nye kolleger. Men han skal ikke regne med den store hjælp fra kollegerne på lærerværelset.


En ny dannelsestid i et nyt kaos

Af Henrik Palle

Informationsteknologiens potentialer er ikke realiseret. Hverken pædagogisk eller samfundsmæssigt. Vi har endnu det bedste til gode. Men det kræver politisk vilje at få det frem, siger lektor Søren Langager.


Skriverier

Af Karen Schousboe

»Læring er elevens og ikke lærerens ansvar. Læring er det stykke arbejde den studerende selv skal gøre. Undervisningen kan ikke i sig selv gøre en forskel. Man kan trække hesten til vandet, men ikke tvinge den til at drikke«.


Enhver er sin egen sundheds smed?

Af Claus Holm

Hvor godt vælger du at behandle dig selv og din omverden? Dit daglige forbrugsmønster fortæller, om du retter dig efter alle de velmenende livsstils- og forbrugerråd, og om du tager hensyn til nærmiljøet og de fjerne regnskove. Det er blevet kompliceret at være forbruger.