Visionen om vidensamfundet er i forandring

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 68 fra december 2013 om det globale arbejdsmarked. »Overfokusering på uddannelse til videnssamfundet har bragt os i den situation, at erhvervsskolerne i dag befinder sig i krise. For få unge vælger en erhvervsuddannelse – og for mange af de få springer fra.«

I det nye årtusinde har diskussionen om det globale arbejdsmarked kørt på høje nagler. Hvem skal have hvilke job? Skal Danmark leve af idéer og outsource materielle opgaver til den anden side af kloden? Overtager polakkerne håndværket? Fremtiden har i den grad handlet om den globale arbejdsdeling.