Uden sammenhæng går der koks i kommunikationen

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 25 fra november 2005 om læsning. Læseundervisningen i folkeskolen skal tænkes på tværs og på langs: eleverne skal lære at læse tekster i andre fag og uden for skolen, og læsning skal forberede eleverne på at anvende læsemåder, som de vil få brug for den dag, de forlader folkeskolen. Senere i livet er det elevernes kompetencer - ikke deres færdigheder - der tæller, siger professor Vibeke Hetmar.

’Læs for arbejdslivet’, ’Læsning i folkeskolen’, en national handlingsplan for læsning. En række nye initiativer har set dagens lys for at gøre danskerne til bedre læsere. For læsning er pædagogikkens problembarn. Op mod hver sjette elev forlader folkeskolen uden de fornødne læse- og skrivefærdigheder, og det begrænser deres videre færd i livet.